Mạc Khải Thương Xót

 • Tội Tràn Lan... Phúc Ngập Lụt
  (Chúa Giêsu với các Nữ Thụ Khải)
  Nội Dung
  CUỐN THỨ NHẤT: Tội Tràn Lan...
  Cửa Vào: Mầu Nhiệm Yêu Thương
  Cửa Vào 1 | Cửa Vào 2 | Cửa Vào 3
  1. Thiên Chúa Toàn Thiện: Đấng Bị Tội Phạm
  Lời Thỏ Thẻ với:
      -Thánh nữ Magarita Alacốc
      -Nữ tu Josefa Menéndez
      -Chân Phước Maria Faustina
      -Nữ tu Consolata Betrone
      -Nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi
      -Nữ giáo dân Maguerite
  2. Con Người Hèn Yếu: Nạn Nhân Tội Phạm
  Lời Thỏ Thẻ với
      -Thánh nữ Magarita Alacốc
      -Nữ tu Josefa Menéndez
      -Chân Phước Maria Faustina
      -Nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi
      -Nữ giáo dân Maguerite
  3. Muối Ướp Thế Gian: Đền Cứu Tội Phạm
  Lời Thỏ Thẻ với
      -Nữ tu Josefa Menéndez
      -Chân Phước Maria Faustina
      -Nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi
      -Nữ giáo dân Maguerite
  Thông Điệp: Tôn Sùng Thánh Tâm (ĐTC Piô XII)

  CUỐN THỨ HAI: Phúc Ngập Lụt!

  Thông Điệp: Tình Thương Thiên Chúa (ĐTC GP II)
  4. Thiên Chúa Yêu Thương: Mạch Nguồn Ân Phúc
  Lời Thỏ Thẻ với:
      -Thánh nữ Magarita Alacốc
      -Nữ tu Josefa Menéndez
      -Chân Phước Maria Faustina
      -Nữ giáo dân Maguerite
  5. Kính Mến Thiên Chúa: Say Thỏa Ân Phúc
  Lời Thỏ Thẻ với:
      -Thánh nữ Bridget
      -Thánh nữ Magarita Alacốc
      -Nữ tu Josefa Menéndez
      -Chân Phước Maria Faustina
      -Nữ Tu Consolata
      -Nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi
      -Nữ giáo dân Maguerite
  6. Yêu Thương Tha Nhân: Tràn Chia Ân Phúc
  Lời Thỏ Thẻ với:
      -Chân Phước Maria Faustina
      -Nữ Tu Consolata
      -Nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi
      -Nữ giáo dân Maguerite
  Lối Ra Kho Tàng Yêu Thương
  Lối Ra 1 | Lối Ra 2 | Lối Ra 3
  Tôn Sùng Thánh Mẫu
  Tinh Thần Vâng Phục
  Tâm Tình Yêu Thương
  Quyền Năng Thánh Hoá
 • Tội Tràn Lan...

  Phúc Ngập Lụt!

   

  "Ngợi Khen"

  "Thiên Chúa  Tình Yêu"

   

  Lời Ngỏ

   

              Vẫn biết, tất cả những tài liệu được dùng để trích dẫn trong việc soạn dịch cuốn sách "Tội Tràn Lan... Phúc Ngập Lụt!" này đều đã được giáo quyền kiểm duyệt hết sức kỹ lưỡng và cẩn thận trước khi cho phổ biến. Tuy nhiên, tự bản chất, Lời Chúa, dù là mạc khải tư, cũng vô cùng cao siêu và mầu nhiệm, ngôn ngữ loài người không thể nào diễn đạt và lột tả cách trọn vẹn và chính xác cho hết được Thực Tại Thần Linh sâu nhiệm hàm súc ở bên trong. Vậy, chúng ta hãy cùng nhau từ từ:

  1.         Trước hết, đi qua "Cửa Vào: Mầu Nhiệm Yêu Thương" là phần mở của cả bộ sách hai cuốn'

  2.         Sau đó, đi lần vào Thực Tại Yêu Thương: "Tội Tràn Lan...", ba phần của cuốn thứ nhất'

  3.         Để kết cuốn 1 là TĐ "Tôn Sùng Thánh Tâm" của Đức Piô XII và mở cuốn 2 là TĐ "Tình Thương Thiên Chúa" của Đức GP II,

  4.         Nhờ đó, đi sâu thêm vào Thực Tại Yêu Thương: "Phúc Ngập Lụt!", ba phần của cuốn thứ hai'

  5.         Sau hết, đi qua phần tổng kết của toàn bộ 2 cuốn sách là "Lối Ra: Kho Tàng Yêu Thương".

              Chớ gì Những Lời Thỏ Thẻ vô cùng nồng cháy của Đấng "đã đến để thắp lửa trên thế gian (và) không còn muốn gì hơn là làm cho nó bừng sáng lên" (Luca 12:49) "trở nên một mạch nước vọt lên sự sống đời đời" (Gioan 4:14) nơi tâm hồn của mọi độc giả và cho mỗi độc giả đang khao khát và muốn nghiền gẫm Lời Chúa "là Thần Linh và là Sự Sống" (Gioan 6:63)!

  Chân thành nguyện chúc.

  Người soạn dịch.