Tác Phẩm Thương Xót

 • Hành Hương Thời Điểm Maria 2017

 • (Tập Kỷ Yếu Hành Hương 13 ngày 10-22/5/2017)
 • Tông Đồ CTT Thánh Mẫu Thời Điểm Maria

 • (Tập sách hành hương Năm Thánh Mẫu Fatima bách niên 1917-2017)
 • Niềm Vui Thương Xót

 • (TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016)
 • TĐCTT - Cẩm Nang Hội Ngộ

 • (revised 8/2016 từ cuốn Kinh Nguyện và Tâm Niệm 2009)
 • Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ - Thủ Bản

 • Tông Đồ Chúa Tình Thương - Thủ Bản

 • (revised 2016 từ cuốn Ân Sủng và Tình Thương))
 • Ân Sủng và Tình Thương

 • (Thủ Bản nguyên thủy 2008 của Nhóm TĐCTT)
 • Dung Nhan Tình Thương

 • (Cẩm Nang Năm Thánh Thương Xót)
 • HÀNH HƯƠNG TIA SÁNG TỪ BALAN

 • (Tập Sách Hành Hương Roma và Balan 2014)
 • Lòng Thương Xót Chúa - Mùa Vọng Cánh Chung

 • Cơn Khát Núi Sọ

 • (cảm nghiệm LTXC)
 • Chuỗi Ngọc Yêu Thương

 • (Cẩm Nang Chầu Thánh Thể)
 • Hãy Đến Với Cha

 • Phúc Âm Thương Xót
 • Rạng Ngời Thương Xót
 • Kỷ Yếu TĐCTT Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động
 • Fatima Thánh Mẫu Thương Xót
 • Nội Qui TĐCTT
 •  

  TÁC PHẨM THƯƠNG XÓT

  Hành Hương

  Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua (đang thực hiện)

  (Kỷ Yếu Hành Hương 11 ngày 12-22/4/2019)

  Hành Hương Thánh Địa

  (Tập sách Hành Hương Thánh Địa 2019)

  Hành Hương Thời Điểm Maria 2017

  (Kỷ Yếu Hành Hương 13 ngày 10-22/5/2017)

   

  Tông Đồ Chúa Tình Thương Thánh Mẫu Thời Điểm Maria

  (Tập sách hành hương Năm Thánh Mẫu Fatima bách niên 1917-2017)

   

  HÀNH HƯƠNG TIA SÁNG TỪ BALAN

  (Tập Sách Hành Hương Roma và Balan 2014)

   

  Truyền Giáo

   

  Niềm Vui Thương Xót III (sẽ thực hiện 12/2020)

   

  (Kỷ yếu TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2020)

   

  Niềm Vui Thương Xót II

  (Kỷ yếu TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018)

   

  Niềm Vui Thương Xót I

  (Kỷ yếu TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016)

   

  Cẩm Nang, Nội Qui và Thủ Bản

   

  Nội Qui TĐCTT

   

  TĐCTT - Cẩm Nang Hội Ngộ

  (revised 8/2016 từ cuốn Kinh Nguyện và Tâm Niệm 2009)

   

  Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ - Thủ Bản

   

  Tông Đồ Chúa Tình Thương - Thủ Bản

  (revised 2016 từ cuốn Ân Sủng và Tình Thương))

   

  Ân Sủng và Tình Thương

  (Thủ Bản nguyên thủy 2008 của Nhóm TĐCTT)

   

  Dung Nhan Tình Thương

  (Cẩm Nang Năm Thánh Thương Xót)

   

  Chuỗi Ngọc Yêu Thương

  (Cẩm Nang Chầu Thánh Thể)

   

  Cảm Nghiệm Chia Sẻ

   

  Fatima Thánh Mẫu Thương Xót

   

  Lòng Thương Xót Chúa - Mùa Vọng Cánh Chung

   

   Cơn Khát Núi Sọ

  (cảm nghiệm LTXC) 


  Hãy Đến Với Cha

  (Chúa Giêsu với các Nữ Thụ Khải - tuyển hợp theo đề tài)

   

 • Phúc Âm Thương Xót
 • (Giáo Huấn của ĐTC PhaĐxicô về LTXC)

 • Rạng Ngời Thương Xót
 • (Tuyển tập các bài nói của TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL)