THÔNG ĐIỆP

TÌNH YÊU NHÂN HẬU CHÚA GIÊSU GỬI CÁC HỒN NHỎ

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch