Thiên Chúa Toàn Thiện: Đấng Bị Tội Phạm 

 

(Tuyển dịch trích đoạn theo Nhật Ký của Chị Thánh Faustina)

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

Vào buổi tối (22-2-1931), lúc con ở trong phòng của con, con đã thấy Chúa Giêsu hiện ra trong chiếc áo trắng. Một bàn tay giơ lên như thể ban phép lành, còn bàn tay kia chạm vào áo ở trước ngực. Từ bên dưới chiếc áo, hơi xích sang một bên ngực, có hai luồng sáng lớn phát ra, một luồng mầu đỏ và một luồng mầu nhạt. Con lặng lẽ dán mắt nhìn Chúa' linh hồn con run sợ, nhưng cũng rất vui. Một lúc sau, Chúa Giêsu nói với con:

                        Hãy vẽ một bức ảnh theo mẫu thức mà con nhìn thấy, kèm theo giòng chữ: Giêsu ơi, con tin tưởng nơi Chúa. Cha mong ước bức ảnh này được tôn kính, trước hết, tại nguyện đường của con, sau đó, ở khắp nơi trên thế giới. (số 47)

 

                        Cha hứa là, linh hồn nào tôn kính bức ảnh này sẽ không bị trầm hư. Cha cũng hứa cho linh hồn thắng được các kẻ thù ngay khi còn sống trên thế gian, nhất là trong giờ lâm tử. Chính Cha sẽ bảo vệ linh hồn như là vinh hiển của riêng Cha. (số 48)

 

                        Khi con nói điều này với vị giải tội của con, con nhận được câu trả lời thế này: "Điều ấy có ý chỉ về linh hồn của con". Người bảo con là: "Đúng đấy, hãy vẽ hình ảnh Thiên Chúa trong linh hồn của con". Ra khỏi toà giải tội, con lại nghe thấy những lời như sau:

                        Hình ảnh của Cha đã sẵn có nơi linh hồn con rồi. Cha mong có một Lễ Kính Tình Thương. Cha muốn bức ảnh mà con vẽ bằng cọ này phải được long trọng làm phép vào ngày Chúa Nhật Thứ Nhất sau Lễ Phục Sinh' Ngày Chúa Nhật này phải là ngày Lẽ Kính Tình Thương. Cha ước mong các vị linh mục loan truyền tình thương vĩ đại này của Cha cho các linh hồn những tội nhân. Để tội nhân đừng sợ tiến đến với Cha. Những ngọn lửa tình thương đang nung nấu Cha - bừng bừng muốn toé ra' Cha muốn tuôn đổ những ngọn lửa tình thương này xuống trên các linh hồn ấy. (số 49)

 

                        Cha muốn bức ảnh này (như Chúa muốn đã được đề cập đến ở số 47) phải được trưng bày nơi công cộng vào ngày Chúa Nhật thứ nhất sau Lễ Phục Sinh. Chúa Nhật này là Lễ Kính Tình Thương. Nhờ Ngôi Lời Nhập Thể, Cha tỏ vực sâu vô đáy của tình thương Cha ra. (số 88)

 

                        Hỡi con gái của Cha, hãy nhìn vào vực thẳm của tình thương Cha để chúc tụng và tôn vinh tình thương này của Cha. Con hãy làm như thế này: Hãy tụ họp tất cả các tội nhân từ khắp nơi trên thế giới lại, dìm họ vào vực thẳm của tình thương Cha. Con gái của Cha ơi, Cha muốn ban mình Cha cho các linh hồn' Cha khao khát các linh hồn. Vào ngày lễ của Cha, Lễ Kính Tình Thương, con sẽ đi khắp thế gian mà mang các linh hồn mệt nhược về suối nguồn của tình thương Cha. Cha sẽ chữa lành và tăng sức cho họ. (số 206)

 

                        Có một lần, vị giải tội của con bảo con hỏi Chúa Giêsu về ý nghĩa của hai tia sáng trong bức ảnh, con trả lời với ngài là: "Dạ vâng, con sẽ hỏi Chúa". Đang khi cầu nguyện, con đã nghe thấy trong con những lời này:

                        Hai tia sáng biểu hiệu cho Máu và Nước. Tia sáng nhạt là biểu hiệu của Nước, để làm cho các linh hồn nên công chính. Tia sáng đỏ là biểu hiệu của Máu, để ban sự sống cho các linh hồn...

                        Hai tia sáng này phát xuất từ những thẳm sâu nhất của tình thương êm ái Cha, lúc mà Trái Tim đau thương của Cha bị lưỡi đòng chọc mở ra trên cây Thánh Giá.

                        Những tia sáng này bao che các linh hồn cho khỏi cơn thịnh nộ của Cha Cha. Phúc cho kẻ nào được ẩn náu trong những tia sáng này, vì bàn tay công thẳng của Thiên Chúa sẽ không giáng xuống trên họ. Cha mong ước ngày Chúa Nhật thứ nhất sau Lễ Phục Sinh là ngày Lễ Kính Tình Thương. (số 299)

 

                        Ngày 5-11-1934. Buổi sáng hôm ấy, theo phận sự, con mở cổng để người đưa các món ăa nướng ra, sau đó, con ghé vào nhà nguyện nhỏ viếng Chúa Giêsu một chút, để lập lại những ý nguyện trong ngày. "Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con xin dâng lên Chúa tất cả mọi chịu khó, hãm mình và cầu nguyện của con, theo ý chỉ của Đức Thánh Cha, để ngài có thể chuẩn nhận Lễ Kính Tình Thương. Thế nhưng, Chúa Giêsu ơi, con còn một điều nữa xin thưa cùng Chúa là: con rất lấy làm lạ, vì Chúa cứ ép con phải nói về Lễ Kính Tình Thương này, trong khi các ngài nói với con là đã có một lễ như thế rồi, nên con phải nói đến lễ này làm gì nữa?"

                        (Phụ chú của người soạn dịch: theo các chi tiết được viết ra trong sách thì,  ở tỉnh Cracow, có một nhà thờ Tình Thương Thần Linh,  nằm trên đường Smolensk, nhận lễ quan thày là ngày 14-9, lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa),

                        Chúa Giêsu mới nói với con:

                        Mà có ai biết đến lễ này như thế nào chưa? Không ai hết! Ngay cả những người phải truyền bá tình thương của Cha và dạy cho người ta về tình thương Cha, chính họ lại thường không biết gì cả. Đó là lý do tại sao Cha muốn bức ảnh phải được làm phép vào ngày Chúa Nhật thứ nhất sau Lễ Phục Sinh, và Cha muốn bức ảnh phải được công khai tôn kính để mọi linh hồn có thể biết về bức ảnh này.

                        Hãy làm tuần chín ngày theo ý của Đức Thánh Cha. Tuần Chín phải được bao gồm 33 động tác' đó là việc lập lại nhiều lần lời nguyện tắt (như số 309 ngay dưới đây) với Tình Thương Thần Linh mà Cha đã dạy con (số 341)

                        "Ôi Máu và Nước từ Trái Tim Chúa Giêsu như Mạch Nguồn Tình Thương tuôn tràn ra cho chúng con, con tin tưởng nơi Chúa." (số 309)

 

                        Việc các linh hồn thiếu tin tưởng vào Cha đang sâu xé Cha tứ bề. Việc thiếu tin tưởng vào Cha nơi các linh hồn Cha tuyển chọn khiến Cha càng đớn đau hơn nữa' cho dù Cha có yêu thương họ vô hạn, họ cũng không tin tưởng vào Cha. Cha có chết cũng chưa đủ để họ tin tưởng vào Cha. Khốn cho linh hồn bạc đãi các việc yêu thương này của Cha. (số 50)

 

                        Hãy viết xuống điều này: Trước khi Cha đến như một Quan Án công minh, thì đầu tiên Cha đến như Đức Vua của Tình Thương. Trước ngày công thẳng đến, dân chúng sẽ được thấy một dấu hiệu trên các tầng trời như thế này:

                        Tất cả ánh sáng trên các tầng trời sẽ bị tắt hết, và bóng tối khủng khiếp sẽ bao trùm cả trái đất. Đoạn trên bầu trời sẽ xuất hiện hình bóng cây thánh giá, và từ những kẽ hở của các bàn tay chân bị đóng đanh của Chúa Cứu Thế, sẽ phát ra những ánh sáng cả thể, chiếu soi mặt đất, trong một khoảng thời gian. Điều này sẽ xẩy ra không lâu trước ngày cùng tận. (số 83)

                        Hãy xin với đầy tớ trung thành của Cha (linh mục Sopocko) là vào ngày này (Lễ kính Tình Thương, Chúa Nhật thứ nhất sau lễ Phục Sinh), ngài nói với toàn thể thế giới về tình thương cao cả của Cha' ai tiến đến cùng Mạch Sự Sống trong ngày này sẽ được hoàn toàn khỏi các tội lỗi và hình phạt.

                        Nhân loại sẽ không có hoà bình cho đến khi họ tin tưởng quay về với tình thương của Cha.

                        Ôi, một linh hồn không tin tưởng vào Cha thì Cha đớn đau là chừng nào! Một linh hồn như vậy tuyên xưng Cha Thánh Hảo và Công Chính, song lại không tin rằng Cha là Tình Thương và không tin vào Lòng Lành của Cha. Qủi ma cũng tôn vinh Đức Công Minh của Cha, nhưng không tin vào Lòng Lành của Cha.

                        Trái Tim Cha hân hoan vui sướng nơi tước hiệu Tình Thương này.(số 300)

            Hãy tuyên xưng tình thương là ưu phẩm cao cả nhất của Thiên Chúa. Tất cả mọi công việc của bàn tay Cha được tình thương làm cho vẻ vang. (số 301).

 

                        Có một lần, con đến thăm nhà họa sĩ (Eugene Kazimierowski) là người đang vẽ bức ảnh (như Chúa truyền để trưng bày trong ngày lễ Kính Tình Thương), và thấy rằng hình vẽ không được đẹp như Chúa Giêsu, con cảm thấy buồn thật là buồn, song con đã dấu kỹ nỗi buồn này trong lòng con. Sau khi rời khỏi nhà người hoạ sĩ, Mẹ Bề Trên (Irene) mắc lo ít việc ở lại phố, còn con trở về một mình. Con đã đi thẳng đến nhà nguyện mà khóc sướt mướt. Con thưa cùng Chúa: "Ai sẽ là người vẽ Chúa đẹp thực đúng như Chúa đây?" Bấy giờ con nghe thấy những lời này:

                        Vẻ cao trọng của bức ảnh này Không hệ tại vẻ đẹp của mầu sắc hay của cây cọ, mà là ở tại ân sủng của Cha. (số 313)

 

                        Có một lần, Chúa Giêsu nói với con:

                        Ánh mắt của Cha từ bức ảnh này nhìn ra giống như ánh mắt của Cha từ trên thập giá nhìn xuống. (326)

 

                        Một lần kia, vị giải tội của con (linh mục Sopocko) hỏi con về mấy chữ viết vào bứa ảnh phải để ở đâu, vì bức ảnh không đủ chỗ cho mọi thứ. Con thưa ngài: "Con sẽ cầu nguyện và trả lời cha vào tuần tới". Khi rời tòa giải tội và đang ở trước Thánh Thể, lòng con đã hiểu được hàng chữ in vào bức ảnh. Chúa Giêsu nhắc con về điều Người đã bảo con lần thứ nhất' đó là những chữ rất rõ ràng "Giêsu ơi, con tin tưởng nơi Chúa" (Jezu, Ufam Tobie). Con hiểu được là Chúa Giêsu muốn cả câu khẩu huyết phải ở đó, song Người không trực tiếp chỉ dẫn phải làm sao, như Người đã chỉ dẫn về ba chữ này.

                        Cha hiến cho người ta một vật chứa đựng để họ dùng khi tuốn đến với mạch nguồn tình thương mà kín lấy các ân sủng. Vật chứa đựng đó là bức ảnh này, cùng với hàng chữ: "Giêsu ơi, con tin tưởng nơi Chúa". (số 327)

 

                        Có một lần, Chúa Giêsu cho con hiểu rằng, khi con cầu nguyện theo các ý nguyện mà người ta quen cậy nhờ con, thì Người hằng sẵn sàng ban các ơn của Người, song các linh hồn không luôn luôn chấp nhận ơn của Người:

                        Trái Tim Cha tràn ngập tình thương vĩ đại cho các linh hồn, nhất là cho các tội nhân đáng thương. Nếu họ có thể hiểu được Cha là Người Cha tuyệt nhất đối với họ, cũng như hiểu được rằng, chính vì họ mà Máu cùng Nước đã chảy ra từ Trái Tim Cha, như từ một nguồn mạch ngập tràn tình thương. Vì họ mà Cha ngự trong nhà tạm như Đức Vua Tình Thương. Cha mong ước đổ các ơn của Cha xuống cho các linh hồn, song họ không muốn chấp nhận các ơn của Cha. -t là con hãy năng đến với Cha bao nhiêu có thể, để nhận lấy những ơn mà họ không muốn lãnh nhận. Làm như thế con sẽ an ủi Trái Tim Cha. Ôi, các linh hồn dửng dưng là chừng nào, đối với biết bao từ ái, biết bao chứng cớ của tình yêu! Trái Tim Cha chỉ uống chén vô tình bội bạc của các linh hồn sống trong thế gian. Họ có giờ cho đủ mọi thứ, song không có giờ đến với Cha để ãnh nhận các ơn.

                        Bởi thế Cha quay về với các con, các con là những linh hồn tuyển chọn của Cha, các con cũng sẽ không hiểu được tình yêu của Trái Tim Cha nữa sao? Kể cả ở nơi đây, Trái Tim Cha cũng chỉ tìm thấy thất vọng' Cha không thấy được một đức phó thác hoàn toàn cho tình yêu của Cha. Còn quá nhiều luyến tiếc, quá nhiều ngờ vực, quá nhiều cẩn trọng. Để an ủi các con, hãy để Cha nói cho các con hay, có những linh hồn sống ngoài thế gian thiết tha yêu mến Cha. Cha sung sướng ngự trong lòng họ. Song họ ít ỏi. Trong viện tu cũng thế, có những linh hồn làm Trái Tim Cha hoan lạc. Họ có những đặc tính của Cha' vì thế, Cha Trên Trời hết sức mãn nguyện nhìn đến họ. Họ sẽ là một kỳ quan đối với các Thiên Thần và loài người. Con số của họ rất nhỏ nhoi. Họ là một chống đỡ cho thế giới trước đức công thẳng của Cha Trên Trời, và là một phương thế chiếm lấy tình thương cho thế gian. Tình yêu và hy sinh của những linh hồn ấy giữ cho thế gian này tồn tại. Sự bất trung của một linh hồn được Cha tuyển chọn cách riêng đả thương Trái Tim Cha đớn đau nhất. Những bất trung đó là những lưỡi gươm đâm thấu Trái Tim Cha. (số 367)

 

                        Ngày 12-5-1935. Buổi tối, con vừa lên giường liền cảm thấy lập tức buồn ngủ. Dù buồn ngủ nhanh như thế, song con đã choàng dậy còn mau hơn nữa. Có một em nhỏ đến đánh thức con dậy. Em nhỏ độ một tuổi, và con bỡ ngỡ vì em nói rất sõi. không như những trẻ em cùng tuổi chưa biết nói hay nói rất bập bẹ. Con trẻ, đẹp khôn tả và giống như Chúa Giêsu Hài Nhi, nói với con:

            Chị hãy nhìn bầu trời.

                        Nhìn lên trời, con thấy những ngôi sao và mặt trăng chiếu sáng. Bấy giờ em nhỏ hỏi con:

                        Chị có thấy mặt trăng và những ngôi sao không?

                        Con nói có thì em bé nói với con những lời này:

                        Những ngôi sao kia là những linh hồn Kitô hữu giáo dân, và mặt trăng là những linh hồn tu sĩ. Chị có thấy sự khác biệt lớn lao giữa ánh sáng của mặt trăng và của các ngôi sao không? Cũng thế, trên thiên đàng linh hồn của một tu sĩ và của một Kitô hữu giáo dân khác nhau như vậy.

                        (Rồi em bé nói tiếp)

                        Sự cao cả thật ở tại yêu mến Thiên Chúa và tự hạ. (số 424)

 

                        Đoạn con thấy một linh hồn đã ra khỏi thân xác của mình đang chịu cực hình khủng khiếp. Ôi Chúa Giêsu, khi con sắp viết điều này ra, con rùng mình về cảnh tượng của những điều kinh hoàng làm chứng tố cáo linh hồn này... Con thấy những linh hồn trẻ nhỏ và những linh hồn lớn hơn, quãng độ chín tuổi, đang tiến ra từ một thứ vực thẳm bùn lầy. Các linh hồn này nồng nặc hôi thối, giống như những con quái vật rùng rợn nhất và những thi thể rữa nát nhất. Thế nhưng, những thi thể đang sống động đã lớn tiếng tố cáo linh hồn chết kia. Con thấy linh hồn đã chết là một linh hồn đầy những lời thế gian chúc tụng và tôn vinh mà kết cục là rỗng không và tội lỗi. Sau hết có một người đàn bà xuất hiện, cầm một vật gì đó, như những giọt nước mắt, trong áo ngực của bà, và dữ dội tố cáo linh hồn này. (số 425)

 

                        Ôi, giờ kinh hãi cho ai bị bắt buộc chứng kiến tất cả những việc làm của mình trong cảnh trần trụi và khốn nạn của những việc làm này' không thiếu một sự gì cả, mọi sự đều theo chúng ta đến trước toà Thiên Chúa phán xét. Con không thể diễn tả hay so sánh được gì với những điều khiếp đảm như thế. Cho dù con thấy hình như linh hồn này không bị hư đi, song những cực hình của linh hồn chịu cũng chẳng khác gì của hoả ngục' chỉ khác một điều duy nhất: đó là một ngày kia họ sẽ hết. (số 426)

 

                        Một chốc sau, con lại thấy em bé đã đánh thức con dậy. Em đẹp lạ lùng và lập lại cho con nghe những lời này:

                        Sự cao cả thật ở tại yêu mến Thiên Chúa và tự hạ.

                        Con hỏi em bé: "Sao em biết rằng sự cao cả thật của linh hồn ở tại yêu mến Thiên Chúa và tự hạ? Chỉ có những thần học gia mối biết về những điều như thế, trong khi em chưa hề học giáo lý nữa. Vậy làm sao em biết được?" Nghe thế, em bé đáp lại

                        Ta biết' Ta biết tất cả mọi sự.

                        Nói xong, Người biến mất. (số 427)

 

                        Tháng 5-1935. Khi biết được những dự tính lớn lao mà Thiên Chúa dành cho mình, con run sợ trước tính cách vĩ đại của chúng, và tự cảm thấy mình không có khả năng hoàn thành được những dự tính này, thế là con tránh né những cuộc tâm sự nội tâm với Người, lấp đầy thời gian bằng khẩu nguyện. Con làm như vậy theo lòng khiêm nhượng, song con sớm nhận thức đó không phải là khiêm nhượng thật sự, mà là một chước cám dỗ nặng bởi ma qủi. Có một lần, thay vì tâm nguyện, con lại đi cầm lấy một cuốn sách thiêng liêng, thì con nghe thấy những lời phán rất minh bạch và mãnh liệt trong linh hồn con:

                        Con sẽ sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của Cha.

                        Những lời này tác động sâu đậm nơi con, cho dù con giả vờ như không nghe thấy gì, song con đã hiểu rất rõ và không nghi ngờ gì cả. Có một hôm, mệt mã trong trận chiến yêu thương này với Thiên Chúa, và liên tục viện lý bất lực trong việc thi hành công việc để từ chối, con muốn rời khỏi nhà nguyện, song có một sức mạnh nào đó giữ con lại mà con không thể chống cưỡng. Bấy giờ con nghe thấy những lời này:

                        Con có ý rời bỏ nguyện đường này, nhưng con sẽ không thoát khỏi Cha đâu, vì Cha ở khắp mọi nơi. Con không thể nào làm được gì cả, nhưng với Cha, con có thể làm được tất cả mọi sự. (số 429)

 

                        Ngày 30-6-1935. Lúc bắt đầu Thánh Lễ vào buổi sáng hôm sau, con thấy Chúa Giêsu trong tất cả vẻ đẹp vô tả của Người. Người nói cùng con là Người ước mong rằng:

                        Một Hội Dòng như vậy, (một hội dòng loan truyền tình thương của Thiên Chúa cho thế giới, và bằng những lời cầu nguyện để chiếm lấy tình thương cho thế giới - số 436), phải được thành lập sớm bao nhiêu có thể, và con sẽ sống ở đó với các đồng chí của con. Thần Linh của Cha sẽ là lề luật cho đời sống của con. Cuộc sống của con được khuôn đúc theo cuộc sống của Cha, từ nôi sinh cho đến cuộc tử nạn trên Thánh Giá. Hãy thấm nhuần các mầu nhiệm của Cha, và con sẽ biết được vực thẳm của tình thương Cha đới với các tạo vật cũng như lòng từ ái vô tận của Cha, để con tỏ ra cho thế giới biết. Bằng những lời cầu nguyện của con, con sẽ là trung gian giữa trời và đất. (số 438).             (Phụ chú của người soạn dịch: Theo chi tiết được thuật lại trong sách thì hội dòng như Chúa ước mong này, nhờ cố gắng của linh mục giải tội cho chị là cha Sopocko, đã được hình thành vào năm 1941, và ngày 2-8-1955, dòng đã được bản quyền địa phương công nhận là Dòng Chúa Giêsu Kitô Chí Thánh, Đấng Cứu Chuộc Xót Thương. Thế nhưng, nữ sứ giả của Tình Thương của Chúa đã qua đời từ ngày 5-10-1938)

           

                        Hãy viết điều Cha nói với con. Niềm vui của Cha là được hiệp nhất với con... Hỡi con gái của Cha, Trái Tim Cha lắng nghe những yêu cầu của con. Việc con được trao phó và phận sự của con ở trên thế gian này là van xin ơn tha thứ cho toàn thể thế giới. Không một linh hồn nào sẽ được nên công chính cho đến khi nó tin cậy quay về với tình thương của Cha, và đó là lý do tại sao ngày Chúa Nhật thứ nhất sau lễ Phục Sinh phải là Lẽ Kính Tình Thương. Vào ngày này, các linh mục phải nói cho mọi người biết về tình thương cao cả và vô hạn của Cha. Cha đang làm cho con nên quản trị viên của tình thương Cha. Hãy nói với vị giải tội của con rằng, Bức Ảnh phải được trưng bày ra cho thấy ở nhà thờ, chứ không phải chỉ trong nội vi của tu viện ấy. Nhờ Bức Ảnh này, Cha sẽ ban nhiều ơn cho các linh hồn' vậy hãy để cho mọi linh hồn có thể dẽ dàng đến với Bức Ảnh. (số 570)

 

                        Cha nói với con nhiều nhất là khi con tâm sự với Cha trong tận đáy thẳm của linh hồn con. Ở đây, không ai có thể quấy rầy những tác động của Cha. Ở đây, Cha nghỉ ngơi như ở trong một khu vườn kín đáo. (số 581)

 

                        Khi con suy nghĩ về điều Cha nói với con trong tận đáy tâm hồn con, sẽ có lợi cho con hơn là con đọc nhiều sách vở. Ôi, nếu các linh hồn chỉ muốn lắng nghe tiếng Cha nói trong thẳm cung của linh hồn họ, họ sẽ tiến đến đỉnh thánh thiện trong vòng một thời gian ngắn. (số 584)

 

                        Ngày 8-1-1936. Con đi gặp Đức Tổng Giám Mục (Lalbrzykowski) để cho ngài biết là Chúa Giêsu xin con cầu nguyện cho tình thương của Thiên Chúa trên thế giới, cũng như bảo con phải có một hội dòng đáp ứng tình thương của Thiên Chúa cho thế giới. Con xin ngài cho phép tất cả những gì Chúa Giêsu truyền con. Đức TGM đã trả lời con bằng những lời như sau: "Này Sơ, về việc cầu nguyện, tôi chẳng những ban phép mà còn khuyến khích Sơ nữa, trong việc cầu nguyện nhiều bao nhiêu có thể cho thế giới, để van xin tình thương của Thiên Chúa, vì tình thương là điều mà tất cả chúng ta đều cần' tôi cho là vị giải tội của Sơ chắc hẳn cũng không cấm đoán Sơ cầu nguyện theo ý hướng này đâu. Còn vấn đề liên quan đến hội dòng này thì, Sơ à, hãy đợi ít lâu để cho mọi sự có thể được sắp xếp thuận lợi. Việc này tự nó là tốt, song cũng không vội cho lắm. Nếu đó là ý muốn của Thiên Chúa, nó sẽ được thực hiện, không sớm thì muộn. Tại sao lại không như vậy? Có quá nhiều thứ hội dòng khác nhau' nếu Chúa muốn, thì cả hội dòng này nữa cũng sẽ được thành lập. Hãy cứ an tâm. Chúa Giêsu có thể làm được mọi sự. Hãy gắng hiệp nhất chặt chẽ với Thiên Chúa và đừng nản lòng". Những lời này làm con vui thoả hết sức. (số 585)

 

                        Sau khi con rời nhà của Đức Tổng Giám Mục, con nghe thấy trong linh hồn con những lời sau đây:

                        Để làm cho tinh thần của con vững mạnh, Cha nói qua các vị đại diện của Cha hợp với điều Cha đòi hỏi nơi con, song con phải biết rằng sẽ không luôn luôn như vậy đâu. Các ngài sẽ chống lại con trong nhiều điều mà nhờ đó, ơn Cha sẽ được thể hiện nơi con, và sẽ sáng tỏ đó là việc Cha làm. Còn phần con, đừng sợ gì cả' Cha luôn ở với con. Hỡi con gái của Cha, hãy biết điều này nữa là: tất cả mọi tạo vật, dù chúng có biết đến hay không, dù chúng có muốn hay không, chúng cũng luôn làm trọn theo ý của Cha. (số 586) Đừng sợ gì cả' mọi khó khăn sẽ giúp cho việc hoàn thành ý của Cha (số 634)

 

                        (Ngày 18-3-1936. Tối hôm sau). Lúc con đang cầu nguyện thì Mẹ Thiên Chúa nói với con:

                        Đời sống của con phải giống như của Mẹ: âm thầm và ẩn khuất, không ngừng hiệp nhất với Thiên Chúa, cầu cho nhân loại và sửa soạn thế giới cho lần đến thứ hai của Thiên Chúa. (số 625)

 

                        Ngày 25-3-1936. Trong giờ suy gẫm ban sáng, con được sự hiện diện của Thiên Chúa đặc biệt vây bọc, vì con thấy sự cao cả vô hạn của Thiên Chúa cùng với uy thế của Người trên các tạo vật của Người. Đoạn con thấy Mẹ Thiên Chúa, Mẹ nói với con:

                        Ôi, linh hồn trung thành tuân theo những tác động  ân sủng của Thiên Chúa thì làm cho Người hài lòng biết bao! Mẹ ban Chúa Giêsu cho thế gian' còn con, con phải nói cho thế giới biết về tình thương vĩ đại của Người và sửa soạn thế giới cho Lần Đến Thứ Hai của Đấng sẽ đến không như một Vị Cứu Thế nhân hậu mà là như một Quan Án chính trực. Ôi, ngày ấy khủng khiếp là chừng nào! Ngày công thẳng, ngày thịnh nộ thần linh được giải quyết. Các thiên thần rùng mình khiếp hãi. Hãy nói cho các linh hồn về tình thương vĩ đại này trong khi còn thời để xót thương. Nếu bây giờ con giữ thinh lặng, con sẽ phải trả lẽ về một số lớn các linh hồn vào ngày kinh hoàng này. Đừng sợ. Hãy trung thành cho đến cùng. Mẹ cảm thông con. (số 635)

 

                        Hỡi con gái của Cha, khổ đau sẽ là dấu hiệu Cha ở với con. (số 669).

 

                        Con đừng ngừng đọc chuỗi kinh mà Cha đã dậy con (số 476, như được soạn dịch ở phần thứ năm trong cuốn thứ hai). Ai lần chuỗi kinh này sẽ nhận được tình thương vĩ đại trong giờ lâm tử. Các vị linh mục hãy khuyên tội nhân đọc chục kinh này như niềm hy vọng cứu rỗi cuối cùng cho họ. Dù tội nhân có cứng lòng đến đâu đi nữa mà đọc chục kinh này, chỉ cần một lần duy nhất thôi, linh hồn ấy sẽ nhận được ơn bởi tình thương vô cùng của Cha. Cha ước mong cả thế giới biết đến tình thương vô cùng của Cha. Cha ước mong ban các ơn ngoài sức tưởng tượng cho những linh hồn tin cậy vào tình thương của Cha. (số 687)

 

                        Hỡi con gái của Cha, hãy nói cho toàn thể thế giới biết về tình thương khôn thấu của Cha. Cha mong ước Lễ Kính Tình Thương là một nơi cư trú và náu ẩn cho tất cả các linh hồn, đặc biệt cho các tội nhân khốn nạn. Vào ngày đó, tận đáy vực thăm thẳm của tình thương nhân ái Cha được mở ra. Cha trào đổ cả một đại dương ân sủng trên các linh hồn đến với mạch nguồn tình thương Cha. Linh hồn đi Xưng Tội và Hiệp Lễ sẽ được hoàn toàn thứ tha các tội lỗi và hình phạt. Vào ngày đó, tất cả những bờ đê mà ân sủng tràn qua sẽ vỡ bờ. Đừng có một linh hồn nào lại sợ đến gần Cha, cho dù các tội lỗi của linh hồn có đỏ ngầu. Tình thương của Cha rất vĩ đại, đến nỗi, không có một trí khôn nào, dù của loài người hay của thiên thần, có thể dò thấu được cho đến đời đời kiếp kiếp. Mọi sự hiện hữu đều phát xuất từ những tầng sâu thẳm của tình thương dấu ái nhất của Cha. Mọi linh hồn gắn bó với Cha sẽ chiêm ngắm tình yêu và tình thương của Cha đến muôn đời. Lễ Kính Tình Thương phát hiện từ tận đáy lòng từ ái của Cha. Ước muốn của Cha là lễ này phải được cử hành long trọng vào ngày Chúa Nhật thứ nhất sau lễ Phục Sinh. Nhân loại sẽ không có hoà bình cho đến khi họ quay về với Mạch Nguồn của Tình Thương Cha. (số 699)

Đang khi con lần chuỗi kinh (số 476, như được soạn dịch ở phần năm trong cuốn thứ hai)  con đã nghe thấy có tiếng phán:

                        Ôi, Cha sẽ ban các ơn cao trọng biết bao cho những linh hồn lần chuỗi kinh này' tận đáy tình thương nhân ái của Cha sẽ được khuấy động lên vì những linh hồn lần chuỗi kinh này. Hãy viết ra những lời này, hỡi con gái của Cha. Hãy nói với thế giới về tình thương của Cha' tất cả loài người hãy nhận biết tình thương vô hạn của Cha. Đó là dấu hiệu cho  thời gian cuối cùng' sau đó sẽ là ngày công thẳng. Trong lúc còn thời gian, họ hãy chạy đến với mạch nguồn của tình thương Cha' họ hãy sinh lợi từ Máu và Nước chảy ra cho họ. (số 848)

 

                        Ngày 7-2-1937. Hôm nay Chúa nói với con:

                        Cha đòi hỏi nơi con một lễ dâng toàn thiêu trọn hảo' một lễ dâng của lòng muốn. Không một hy tế nào có thể so sánh với lễ dâng này. Chính Cha đang dẫn dắt cuộc đời của con và đang sắp xếp mọi sự theo một đường lối mà con sẽ là hy tế liên lỉ dâng lên Cha, và sẽ luôn luôn làm theo ý muốn của Cha. Để hoàn tất lễ dâng này, con hãy hiệp nhất chính mình với Cha trên Thánh Giá. Cha biết điều con có thể làm. Chính Cha sẽ trực tiếp ban các lệnh truyền cho con, nhưng Cha sẽ trì hoãn cơ hội hoàn thành chúng, và bắt chúng phải lệ thuộc ở những người khác. Tuy nhiên, điều mà các bề trên không hành xử, chính Cha sẽ trực tiếp hoàn tất trong tâm hồn con. Để rồi, trong những tầng sâu nhiệm nhất của linh hồn con, một lễ toàn thiêu trọn hảo sẽ được dâng lên, không phải chỉ trong chốc lát, mà là, con gái của Cha ơi, hãy biết cho rằng, lễ dâng này sẽ kéo dài cho đến khi con xuôi tay nhắm mắt. Thế nhưng, vẫn còn thời gian để Cha là Chúa hoàn thành tất cả những ước muốn của con. Cha vui thoả trong con như trong một tấm bánh sống động' đừng để một sự gì làm con kinh hãi' Cha ở với con. (số 923)

 

                        Con gái của Cha ơi, đừng khóc nữa, vì Cha không thể chịu đựng được những giọt nước mắt của con đâu. Cha sẽ ban cho con mọi sự con xin mà, miễn là con đừng khóc nữa. (số 928)

 

                        Ngày 17-2-1937. Trong Thánh Lễ sáng nay, con thấy Chúa Giêsu Đau Thương. Cuộc Khổ Nạn của Người đã hằn lên thân thể của con một cách vô hình song không kém đớn đau. (số 964)

 

                        Chúa Giêsu nhìn con mà nói:

                        Cho dù Cha có trải qua cuộc Khổ Nạn cay đắng, các linh hồn cũng vẫn hư đi. Cha đang ban cho họ một niềm hy vọng cuối cùng của ơn cứu rỗi' đó là Lễ Kính Tình Thương. Nếu họ vẫn không tôn thờ tình thương của Cha, họ sẽ hư đi muôn đời muôn kiếp. Hỡi thư ký của tình thương Cha ơi, hãy viết đi, hãy nói cho các linh hồn biết về tình thương vĩ đại này của Cha, vì ngày rùng rợn, ngày công lý của Cha gần rồi. (số 965)

 

                        Hôm nay, con đã nghe thấy trong hồn con những lời này:

                        Hỡi con gái của Cha, đây là thời điểm để con hành động' Cha ở với con. Những bắt bớ khủng khiếp và các chịu đựng dành sẵn cho con, nhưng hãy lấy làm an ủi khi nghĩ đến nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và được thánh hoá nhờ công cuộc này. (số 966)

                        Ngày 15-3-1937. Hôm nay, con được thông công với nỗi đắng cay của cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Con chịu khổ với Người hoàn toàn trong tâm trí mà thôi. Con biết được tội lỗi đáng kinh tởm là chừng nào. Thiên Chúa cho con biết tất cả bộ mặt xấu xa của tội. Tận đáy linh hồn, con biết được tội lỗi ghê gớm biết bao, dù là tội mọn nhất, và nó hành hạ linh hồn của Chúa Giêsu biết là chừng nào. Con thà chịu trăm ngàn hỏa ngục còn hơn phạm chỉ một tội nhỏ mọn nhất. (số 1016)

 

                        Chúa nói với con:

                        Cha muốn ban mình Cha cho các linh hồn và đổ đầy tình yêu của Cha cho họ, nhưng ít có người muốn chấp nhận tất cả những ơn ích mà tình yêu Cha dự định dành cho họ. Ơn của Cha không bị mất đi đâu' nếu linh hồn không nhận ân sủng được dành cho mình thì linh hồn khác sẽ lãnh được ân sủng đó. (số 1017)

 

                        (Ngày 26-3-1937. Thứ Sâu) Chúa Giêsu truyền cho con làm tuần chín trước Lễ Kính Tình Thương, và hôm nay con bắt đầu tuần chín cho toàn thế giới biết cải hối và cho Tình Thương Thần Linh được nhận biết...

                        Để mọi linh hồn có thể chúc tụng lòng nhân lành của Cha. Cha mong muốn một lòng cậy trông nơi các thụ tạo. Hãy thúc giục các linh hồn đặt hết niềm tin vào tình thương vô hạn của Cha. Linh hồn tội lỗi yếu đuối đừng sợ tiến đến với Cha, cho dù linh hồn có phạm tội nhiều hơn cả những hạt cát trên thế gian này đi nữa, tất cả cũng sẽ bị chìm vào đáy vực khôn lường của tình thương Cha. (số 1059)

 

                        Ngày 4-4-1937. Chúa Nhật Lễ Kính Tình Thương. Ban sáng, sau Hiệp Lễ, linh hồn con chìm ngập trong Thiên Chúa Thần Linh. Con được hiệp nhất với Ba Ngôi Thiên Chúa trong cung cách mà, khi con hiệp nhất với Chúa Giêsu, thì cùng một lúc con được hiệp nhất với Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Linh hồn con ngập lụt sướng vui khôn thấu, và Chúa cho con cảm nghiệm được cả đại dương lẫn vực thẳm của tình thương vô hạn Người. Ôi, chỉ cần các linh hồn muốn hiểu được Thiên Chúa yêu thương họ nhiều là chừng nào! Tất cả mọi sánh ví, cho dù chúng có êm ái nhất và nồng nàn nhất đi nữa, cũng chỉ là một bóng mờ trước thực tại mà thôi. Khi con được hiệp nhất với Chúa, con nhận thức được là có biết bao linh hồn đang tôn vinh tình thương của Thiên Chúa. (số 1073)

 

                        Khi con đi làm việc sùng kính đạo đức thì con nghe thấy những lời:

                        Hỡi con gái của Cha, hãy viết xuống những lời này, viết rằng hôm nay Trái Tim Cha nghỉ ngơi nơi tu viện này (ở Cracow). Hãy nói cho thế giới biết về tình thương của Cha và về tình yêu của Cha.

                        Những ngọn lửa của tình thương Cha đang nung nấu Cha. Cha muốn đổ chúng xuống trên linh hồn thế nhân. Ôi, họ làm Cha đớn đau là dường nào khi họ không muốn chấp nhận những ngọn lửa tình thương này!

                        Con gái của Cha ơi, hãy làm những gì trong quyền hạn của con, để phổ biến lòng tôn sùng tình thương của Cha. Cha sẽ bù đắp những gì con còn thiếu sót. Con hãy nói với nhân loại đang tao loạn bám chặt lấy Trái Tim Cha, rồi Cha sẽ ban tràn đầy bình an cho họ.

                        Hỡi con gái của Cha, hãy nói với tất cả mọi người rằng, Cha là Tình Yêu và là chính Tình Thương. Khi một linh hồn tin cậy tiến đến với Cha, thì Cha ban cho nó đầy những ân sủng một cách dồi dào, đến nỗi, nó không thể chứa nổi trong mình, mà còn tỏa ra cho các linh hồn khác nữa. (số 1074)

 

                        Các linh hồn truyền bá việc tôn kính tình thương của Cha, Cha bao bọc cả đời sống của họ, như một từ mẫu đối với đứa con nhỏ của mình, và trong giờ chết của họ, Cha sẽ không phải là Quan Án đối với họ, mà là Đấng Cứu Thế Xót Thương. Vào giờ phút cuối cùng, một linh hồn không còn gì để có thể bảo vệ mình, ngoài tình thương của Cha. Phúc thay cho linh hồn, mà trong cuộc đời của mình, được chìm đắm trong Nguồn Mạch của Tình Thương, vì đức công minh sẽ không động chạm đến họ. (số 1075)

 

                        Hãy viết điều này: Mọi sự hiện hữu đều được ấp ủ trong tâm can của tình thương Cha, còn tiềm mật hơn cả một hài nhi ở trong lòng mẹ mình. Không tin cậy vào lòng nhân lành của Cha, thì làm tổn thương Cha đớn đau là dường nào! Các tội không tin tưởng vào Cha đả thương Cha đau đớn nhất. (số 1076).

 

                        Ngày 4-6-1937. Hôm nay là Lễ Kính Trái Tim Rất Thánh Chúa Giêsu. Trong Thánh Lễ, con hiểu được Trái Tim Chúa Giêsu, được bản chất của ngọn lửa nung nấu lòng Người yêu thương, và hiểu được Người là Đại Dương của Tình Thương ra sao. Bấy giờ con nghe có tiếng nói:

                        Hỡi tông đồ của tình thương Cha, con hãy công bố cho cả thế giới biết tình thương vô hạn của Cha. Đừng để cho những trắc trở mà con đụng độ làm con nản chí trong việc công bố tình thương của Cha. Những trắc trở thật khổ đau mà con phải chịu này, cần có để thánh hoá con, và là dấu chứng tỏ đó là việc làm của Cha. Hỡi con gái của Cha, hãy thận trọng viết xuống mọi câu Cha nói với con, liên quan đến tình thương của Cha, vì nhờ đó mà phần lớn các linh hồn sẽ có lợi. (số 1142)

 

                        Những đại tội nhân thượng hạng hãy đặt niềm cậy tin nơi tình thương của Cha. Họ có quyền tin cậy vào tình thương thăm thẳm của Cha trước các linh hồn khác. Hỡi con gái của Cha, hãy viết về tình thương của Cha đối với những linh hồn chịu khổ ải. Những linh hồn kêu cầu tình thương của Cha làm Cha vui thích. Cha ban cho những linh hồn này ân sủng còn nhiều hơn cả họ xin Cha. Cha không thể trừng phạt dù họ có phạm tội nặng nhất, nếu họ kêu cầu đến lòng xót thương của Cha, ngược lại, Cha công chính hoá họ trong tình thương vô tận khôn dò của Cha. Hãy viết: trước khi Cha đến như một Quan Án liêm chính, Cha mở toang cửa tình thương của Cha đã. Ai từ khước bước qua cửa tình thương sẽ phải bước qua cửa công chính của Cha... (số 1146)

 

                        Có một lần con hỏi Chúa Giêsu làm sao Chúa có thể chịu nổi qúa nhiều tội lỗi và tội ác mà không trừng phạt chúng, thì Chúa trả lời con:

                        Cha đã có cả một cõi đời đời để trừng phạt chúng, bởi thế mà Cha đang kéo dài thời gian thương xót chỉ vì các tội nhân. Nhưng khốn cho họ nếu họ không nhận biết thời điểm viếng thăm của Cha. Hỡi con gái, thư ký của tình thương Cha, bổn phận của con không phải chỉ là viết về tình thương của Cha và công bố tình thương của Cha, mà còn van xin cho họ ơn này, để cả họ nữa cũng tôn vinh tình thương của Cha. (số 1160)

 

                        Ngày 15-7-1937. Có một lúc con biết được là con sẽ phải chuyển đi nhà khác. Con biết được điều này hoàn toàn bởi tâm thức của con. Cùng lúc ấy, con nghe có tiếng nói trong linh hồn con:

                        Này con gái của Cha, đừng sợ' ý của Cha là muốn con ở lại đây. Những dự tính của loài người sẽ bị ngăn trở, vì chúng phải hợp với ý muốn của Cha. (số 1180).

 

                        Khi con kề cận bên Chúa, Người nói cùng con:

                        Tại sao con sợ khởi sự công việc mà Cha đã truyền cho con thực hiện?

                        Con trả lời "Thế sao Chúa lại bỏ con một mình ở những lúc bấy giờ hả Chúa Giêsu, và tại sao con không cảm thấy sự hiện diện của Chúa?"

                        Con gái của Cha ơi, cho dù con không thấy Cha ở trong tận thẳm cung của lòng con, con cũng không thể nói là Cha không có ở đó. Cha chỉ khuất khỏi nhận thức của con theo sự hiện diện của Cha mà thôi,  bởi thế nó đâu có phải là một trở ngại trong việc thực hiện ý muốn của Cha. Cha làm như thế là để đạt được những cùng đích khôn thấu của Cha, mà chỉ sau này con mới biết được.

                        Hỡi con gái của Cha, hãy nắm vững, dứt khoát một lần vĩnh viễn, là chỉ có tội trọng mới loại Cha ra khỏi linh hồn mà thôi, ngoài ra, không còn gì khác. (số 1181)

 

                        Hỡi con gái của Cha, niềm vui thỏa của Cha ơi, không có gì sẽ ngăn cản Cha ban cho con các ơn. Nỗi khốn cùng của con không chặn bước tiến của tinh thương Cha. Hỡi con gái của Cha, hãy viết đi nỗi khốn cùng của một linh hồn càng nhiều thì họ càng có quyền đối với tình thương của Cha' hãy thúc giục mọi linh hồn tin cậy vào tình thương khôn cùng của Cha, vì Cha muốn cứu vớt họ tất cả. Trên thập giá, suối nguồn tình thương của Cha đã được lưỡi đòng mở toang ra cho tất cả mọi linh hồn - Cha không loại trừ một linh hồn nào hết! (số 1182)

 

                        Từ tất cả các thương tích của Cha, tình thương như từ các giòng suối chảy ra cho các linh hồn, nhưng vết thương nơi Trái Tim Cha là mạch nguồn của tình thương vô hạn. Tất cả mọi ân sủng từ mạch nguồn này vọt ra cho các linh hồn. Những ngọn lửa của lòng xót thương Cha thiêu đốt Cha. Cha hết sức ước mong tung những ngọn lửa này xuống trên các linh hồn. Hãy nói cho toàn thể thế giới biết về tình thương của Cha. (số 1190)

 

                        Hỡi con gái của Cha, niềm vui của Cha ơi, Cha hài lòng nhìn vào linh hồn con. Cha ban nhiều ơn lành chỉ vì con. Cũng chỉ vì con mà Cha cầm lại những hình phạt của Cha. Con ngăn chặn Cha làm Cha không thể nào đòi trả lẽ cho phép công thẳng của Cha. Tình yêu của con trói buộc các bàn tay Cha mất rồi. (số 1193).

 

                        (Ngày 14-9-1937) Hỡi con gái của Cha, con có nghĩ rằng con đã viết đủ về tình thương của Cha chưa? Điều con đã viết chỉ là một giọt nước so với đại dương. Cha là chính Tình Yêu và Lòng Thương Xót. Không có một khốn cùng nào có thể tương xứng với tình thương của Cha, hay có thể làm cho nó cạn kiệt, vì càng ban phát đi, tình thương lại càng tăng lên. Linh hồn tin cậy tình thương của Cha được may mắn nhất, vì chính Cha châm sóc cho linh hồn. (số 1273)

           

                        Thư ký của Cha ơi, hãy viết xuống là, Cha bao dung với các tội nhân hơn là với kẻ công chính. Chính vì họ mà Cha bởi trời mà xuống thế gian' chính cho họ mà Máu Cha đã đổ ra. Họ đừng sợ tiến đến với Cha' họ là người cần tình thương của Cha nhất. (số 1275)

 

                        Ngày thứ hai (trong tuần cấm phòng 8 ngày từ ngày 20-10-1937). Đang khi con suy niệm về tội của các Thiên Thần, và về hình phạt mà các vị đã phải chịu ngay lập tức, con hỏi Chúa Giêsu là tại sao các Thiên Thần đã bị trừng phạt ngay vừa khi các vị phạm tội. Con đã nghe thấy tiếng nói:

                        Vì các vị có một tri thức hiểu biết Thiên Chúa sâu xa. Không một người nào trên trái đất, ngay cả đại thánh nhân đi nữa, có một tri thức hiểu biết Thiên Chúa như một Thiên Thần. (số 1332)

 

                        Ngày thứ sáu (của tuần phòng 8 ngày). Một lần kia, đi ngang qua một nhóm người, con hỏi Chúa xem tất cả mọi người trong họ có ở trong tình trạng ơn thánh không, vì con không cảm thấy những đau khổ của Chúa gì cả.

                        Con không cảm thấy những đau khổ của Cha, không có nghĩa là tất cả những người đó tất nhiên đều ở trong tình trạng ơn thánh. Có những lần Cha để con nhận thức được tình trạng của một số linh hồn, và sở dĩ Cha ban cho con ơn chịu khổ, là chỉ vì Cha muốn dùng con như khí cụ cho việc cải thiện đời sống của họ. (số 1357)

 

                        Hãy lưu ý là khi con xong cuộc cấm phòng này, Cha sẽ đối xử với con như với một linh hồn trọn lành. Cha muốn giữ con trong tay Cha như một dụng cụ tiện lợi, hoàn toàn thích thuận để hoàn tất những công cuộc của Cha. (số 1359)

 

                        Con không cần gì phải để ý đến việc người khác tác hành' con phải là phản ảnh sống động của Cha bằng tình yêu và thương xót.

                        Con đáp lại: "Nhưng mà, Chúa ơi, họ lại thường lạm dụng lòng tốt của con".

                        Cũng thế thôi con. Con đừng bận tâm đến đó mà làm gì. Phần con, hãy luôn xót thương đối với người khác, nhất là đối với các tội nhân. (số 1446)

 

                        Ôi, Cha đau lòng chừng nào khi các linh hồn quá ít hiệp nhất với Cha trong việc Hiệp Lễ. Cha chờ đợi các linh hồn, mà họ lại dửng dưng đối với Cha. Cha yêu thương họ thiết tha và chân tình, mà họ lại không tin tưởng Cha. Cha muốn thêm các ơn của Cha cho họ, mà họ không thèm chấp nhận. Họ xử với Cha như một vật chết, trong khi Trái Tim Cha đầy tràn tình yêu và lòng thương xót. Để con có thể ít nhất biết được phần nào nỗi đớn đau của Cha, con hãy tưởng tượng ra những người mẹ dịu dàng nhất, hết sức yêu thương các con của mình, mà chúng lại phũ phàng hất hủi tình yêu của bà. Hãy xét xem nỗi đớn đau của bà mẹ. Không ai có thể an ủi được bà. Đây chỉ là một hình ảnh tương tự mờ nhạt của tình yêu Cha. (số 1447)

 

                        Hãy viết về, hãy nói đến tình thương của Cha. Hãy nói với các linh hồn biết nơi nào họ tìm kiếm ủi an trong cơn buồn khổ' đó là Tòa Tình Thương. Ở đó, những phép lạ cả thể nhất xẩy ra và không ngừng tái diễn. Để thấy được phép lạ này, không cần gì phải đi hành hương vất vả, hay cử hành một số nghi thức bề ngoài nào cả' chỉ cần niềm tin đến sấp mình dưới chân vị đại diện của Cha, tỏ cho ngài biết nỗi khốn nạn của mình, thì phép lạ của Tình Thương Thần Linh sẽ trọn vẹn được thực hiện. Nếu một linh hồn giống như một thi thể rữa nát, mà theo quan niệm loài người, không còn phục hồi được nữa, mọi sự hoàn toàn đã tiêu tan, thì đối với Thiên Chúa, lại không như vậy. Phép lạ của Tình Thương Thần Linh phục hồi trọn vẹn linh hồn đó. Ôi, bất hạnh biết bao những linh hồn không lợi dụng phép lạ của tình thương Thiên Chúa! Các người sẽ kêu gào vô vọng mà cũng đã quá muộn mất rồi. (số 1448)

 

                        Ngày 17-1-1938. Hôm nay, từ sáng sớm, linh hồn con đã bị tăm tối... (số 1496).

 

                        Khi con có ý nghĩ về việc đi đến nhà nguyện thì tâm trí con càng bị lún vào tối tăm mù mịt hơn nữa. Con hoàn toàn rã rời chán nản. Đoạn con nghe thấy tiếng của Satan: "Ngươi thấy chưa, mọi sự mà Giêsu bảo ngươi bị lộn ngượchết rồi: Hắn bảo ngươi lập một tu viện, trong khi đó lại để cho ngươi bị bệnh' hắn bảo ngươi sửa soạn để thiết lập Lễ Kính Tình Thương, trong khi cả thế giới không muốn có một lễ như vậy tí nào cả. Tại sao ngươi lại còn cầu nguyện cho lễ này mà làm gì? Như thế có phải là dở không". Linh hồn con cứ lặng thinh, và dùng ý chí, con tiếp tục cầu nguyện mà không thèm đếm xỉa gì đến truyện trò với Thần Tối Tăm... Tên cám dỗ tiếp tục: "Tại sao ngươi lại làm phiền đến các linh hồn khác chứ? Ngươi chỉ buộc phải cầu xin cho chính mình ngươi thôi. Còn các tội nhân họ rồi sẽ trở lại, đâu cần ngươi phải cầu nguyện cho. Ta thấy ngươi lúc này đang thật là khổ sở. Ta sẽ cho ngươi một lời khuyên nhờ đó mà ngươi được hạnh phúc: đừng bao giờ nói về tình thương của Thiên Chúa, nhất là, đừng thúc giục tội nhân tin tưởng nơi tình thương của Thiên Chúa, vì họ đáng bị trừng phạt cách công thẳng. Một điều khác cũng rất quan trọng nữa, đó là, đừng nói cho các vị giải tội của ngươi biết..., về những diễn tiến trong linh hồn của ngươi. Ta biết họ' ta biết họ là ai, và vì thế mà Ta muốn lưu ý ngươi coi chừng họ. Ngươi thấy không, để sống như là một nữ tu tốt lành, chỉ cần sống như tất cả những nữ tu khác thôi. Vậy thì tại sao ngươi lại lao mình quá nhiều vào những khó khăn rắc rối như thế nhỉ?" (số 1497)

 

                        Con vẫn lặng thinh và dùng ý chí để ở với Thiên Chúa, cho dù lòng con đã thoát ra một tiếng than thầm. Cuối cùng, tên cám dỗ đi mất, mệt lả, con lập tức ngủ mất tiêu. Sáng ra, ngay sau khi Hiệp Lễ, con đi thẳng về tư thất của con, qùi phục xuống, con lập lại việc tuân phục ý muốn Thiên Chúa trong tất cả mọi sự. "Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa ban cho con sức mạnh để chiến đấu. Xin hãy thực hiện nơi con theo như ý muốn rất thánh của Chúa. Linh hồn con chỉ cảm mến ý muốn chí thánh của Chúa thôi." (số 1498)

 

                        Bấy giờ, con thấy Chúa Giêsu, Người nói:

                        Cha hài lòng về việc con đang làm. Con vẫn có thể bình an khi con luôn luôn làm hết sức mình cho công cuộc tình thương này. Hãy tuyệt đối cởi mở với vị giải tội của con.

                        Satan cám dỗ con mà chẳng được tích sự gì, vì con đã không thèm nói chuyện với hắn. Hãy cứ làm như vậy. Con đã làm Cha rạng danh rất nhiều, khi trung thành chiến đấu như vậy. Hãy vững tin và khắc sâu trong tâm khảm của con là, Cha luôn luôn ở với con, ngay cả khi con không cảm thấy Cha hiện diện vào lúc đấu tranh. (số 1499)

 

                        Cha đã mở Trái Tim Cha ra như một mạch nguồn tình thương. Tất cả các linh hồn hãy đến kín múc lấy sự sống ở nơi đây. Họ hãy hết sức tin tưởng tiến đến với biển cả tình thương này. Các tội nhân sẽ đạt được sự công chính, và kẻ công chính sẽ được vững vàng để sống tốt lành. Ai đặt lòng tin tưởng của họ vào tình thương Cha sẽ được tràn đầy bình an thần linh của Cha trong giờ lâm tử. (số 1520)

 

                        Hỡi con của Cha, con hãy loan truyền tình thương của Cha mà không mỏi mệt. Có như thế, con sẽ làm  Trái Tim của Cha mát ruột, Trái Tim bừng cháy ngọn lửa xót thương các tội nhân. Hãy nói với các linh mục của Cha là, các linh hồn tội nhân cứng lòng sẽ nghe lời các ngài mà ăn năn hối cải, một khi các ngài nói với họ về tình thương vô hạn của Cha, về lòng Cha cảm thương họ. Đối với các vị linh mục loan truyền và chúc tụng tình thương của Cha, Cha sẽ ban cho các ngài một quyền năng kỳ diệu' Cha sẽ xức dầu cho lời các ngài nói, cũng như sẽ đánh động những tâm hồn nghe lời các ngài. (số 1521)

 

                        Hỡi con gái của Cha, con hãy biết rằng, giữa Cha và con có một vực thẳm vô đáy, một vực thẳm phân chia Tạo Hoá với tạo vật. Thế nhưng, vực thẳm này đã được tình thương của Cha lấp đầy. Cha nâng con lên đến tận Cha, không phải là vì Cha cần con, mà chỉ hoàn toàn vì tình thương mà Cha ban cho con ơn hiệp nhất với Cha. (số 1576)

 

                        Hãy nói với các linh hồn đừng đặt những trở ngại trong lòng mình đối với tình thương của Cha, một tình thương hết sức muốn hoạt động trong họ. Tình thương của Cha hoạt động trong tất cả mọi con tim mở cửa lòng mình ra. Cả tội nhân lẫn người chính trực đều cần tình thương của Cha. Cải hối cũng như bền vững đến cùng đều là ân huệ của tình thương Cha. (số 1577)

 

                        Trong Cựu Ước, Cha sai các tiên tri nắm trong tay những báo oán mà đến với dân Cha. Ngày nay, Cha thưông xót sai con đến với các dân trên khắp thế giới. Cha không muốn trừng phạt nhân loại khốn cực, mà là mong chữa lành nó, ghì chặt nó vào Trái Tim Xót Thương của Cha. Cha sử dụng hình phạt khi chính họ ép Cha phải làm như vậy' bàn tay Cha chần chờ nắm lấy lưỡi gươm công thẳng. Trước Ngày Công Thẳng, Cha đang ban cho Ngày Xót Thương. (số 1588)

 

                        Con gái của Cha ơi, khi con đi xưng tội, đi đến với mạch nguồn tình thương của Cha, thì Máu và Nước từ Trái Tim Cha luôn luôn chảy xuống trên linh hồn của con, để làm cho nó nên cao trọng. Mỗi lần đi xưng tội, con hãy dìm toàn thân con vào tình thương của Cha, với hết lòng tin tưởng, để Cha có thể tuôn đổ ôn lành của Cha xuống trên linh hồn của con. Khi con tiến vào tòa giải tội, hãy biết rằng, chính Cha đang đợi chờ con ở đó. Cha chỉ ẩn thân qua vị linh mục mà thôi, thật ra, chính Cha làm việc nơi linh hồn con. Ở nơi đây, nỗi khón cùng của nhân loại gặp gỡ Thiên Chúa của tình thương. Con hãy nói với các linh hồn là, họ chỉ cần lấy lòng tin tưởng để làm bình chứa mà kín múc lấy những ân sủng ở mạch nguồn tình thương này. Nếu lòng tin tưởng của họ lớn lao, thì lòng quảng đại của Cha cũng vô hạn. Những trận mưa ân sủng làm cho các linh hồn khiêm nhu ngập lụt. Kẻ kiêu căng mãi vẫn nghèo khó và khốn cùng, vì ân sủng của Cha từ họ sang hết cho các linh hồn khiêm nhượng. (số 1602)

 

                        (Ngày 27-2-1938) Vì con là một đứa con nhỏ mà con vẫn cứ kề cận Trái Tim Cha. Đức đơn sơ của con làm hài lòng Cha, hơn là những hãm mình của con. (số 1618)                        

           

                        Hỡi con gái của Cha, hãy viết đi, những xúc phạm vô tình của các linh hồn không ngăn trở tình Cha yêu họ và cản trở việc Cha hiệp nhất với họ. Thế nhưng, những xúc phạm cố tình, cho dù là nhỏ mọn nhất đi nữa, cũng ngăn chặn các ơn của Cha, làm Cha không thể nào trào đổ các tặng ân của Cha xuống trên những linh hồn như vậy. (số 1641)

 

                        Chúa Giêsu cho con biết rằng, mọi sự phải lệ thuộc vào ý muốn của Người ra sao, nhờ đó, mà con có được một sự bình an sâu xa, liên quan đến việc an toàn nơi công cuộc của Người. (số 1642)

 

                        Con gái của Cha ơi, con hãy nghe đây, mặc dù tất cả mọi việc diễn xuất theo ý Cha đều chịu những đau khổ lớn lao, thế nhưng, con xem có một việc nào lại gặp những khó khăn hơn công cuộc trực tiếp của Cha, công cuộc Cừu Chuộc. Con không cần phải quá lo đến những đối thủ. Thế gian không quyền năng như bề mặt của nó đâu' sức mạnh của nó rất là hạn hẹp. Hỡi con gái của Cha, con hãy biết rằng, một khi linh hồn con tràn đầy lửa mến yêu tinh ròng của Cha, thì tất cả mọi khó khăn tan biến như sương mù trước những tia sáng của mặt trời, và không dám đụng chạm đến linh hồn. Tất cả những địch thủ đều sợ khiêu chiến quấy rối một linh hồn như vậy, vì họ cảm giác thấy linh hồn còn mạnh hơn cả thế giới. (số 1643)

 

                        Ngày 26-5-1938, Lễ Thăng Thiên. Hôm nay, con cùng đi với Chúa Giêsu vào lúc Người lên trời... (số 1710).

 

                        Khi chỉ còn lại một mình con với Đức Trinh Nữ, Mẹ chỉ dẫn cho con về đời sống nội tâm. Mẹ nói:

                        Sự cao trọng thật của linh hồn ở tại mến yêu Thiên Chúa và tự hạ trước nhan Người. hoàn toàn quên mình và tin rằng mình chẳng là gì' vì Chúa cao cả song Người chỉ thật hài lòng với người khiêm cung mà thôi' Người luôn luôn chống lại kẻ kiêu ngạo. (số 1711)

 

                        Con hãy viết: Cha là Đấng Thánh, Thánh, Thánh, nên Cha ghê tởm tội nhỏ mọn nhất. Cha không thể yêu thương một linh hồn bị nhuốm tội lỗi' thế nhưng, khi nó cải hối thì lòng quảng đại của Cha hướng về nó lại vô hạn. Tình thương của Cha ôm ấp nó và công chính hoá nó. Cha xót thương theo đuổi các tội nhân dọc suốt con đường họ đi, và Trái Tim Cha hoan hỉ khi họ trở về với Cha. Cha quên nỗi đắng cay mà họ dọn cho Trái Tim Cha, và sướng vui khi họ trở về.

                        Con hãy nói với các tội nhân rằng, không ai có thể thoát khỏi Bàn Tay Cha' nếu họ chạy khỏi Trái Tim Cha, họ sẽ rơi vào Bàn Tay Công Thẳng của Cha. Con hãy nói với các tội nhân rằng, Cha luôn luôn chờ đợi họ, chú ý lắng nghe tiếng đập của con tim họ..., xem khi nào nó sẽ đập nhịp sống cho Cha? Con hãy viết đi, Cha đang nói với họ qua nỗi ray rứt của lương tâm họ, qua những thất bại và khổ đau của họ, qua những giông tố bão bùng, qua tiếng nói của Giáo Hội. Mà nếu họ làm hư luống tất cả mọi ơn ích của Cha, Cha bắt đầu giận dữ đối với họ, bỏ họ một mình, cho họ muốn làm gì thì làm. (số 1728)

 

                        Hôm nay, con bị một trận bão lớn đánh thức dậy. Gió đang náo loạn, mưa đổ dồn dập, những sấm sét vang rền. Con bắt đầu cầu xin để trận bão không gây thiệt hại gì, thì con nghe thấy những lời này:

                        Hãy lần chuỗi kinh mà Cha đã dạy con thì bão tố sẽ hết.

                        Con lập tức bắt đầu lần chuỗi kinh, và chưa kịp xong thì bão tố đã chợt ngưng, rồi con nghe thấy những lời:

                        Bằng chuỗi kinh này, con sẽ nhận được mọi sự, nếu điều con xin xứng hợp với ý muốn của Cha. (số 1731)

 

                        Đang khi con cầu nguyện cho Ba-Lan, con nghe thấy những lời:

                        Cha dành cho Ba-Lan một tình yêu đặc biệt,  mà nếu nó tuân phục ý muốn của Cha, Cha sẽ nâng nó lên trong thế lực và thánh thiện. Từ nó sẽ phát hiện một tia sáng để sửa soạn thế giới cho lần đến sau hết của Cha. (số 1732)

 

                        (Ngày 5-6-1938. Lễ Hiện Xuống). Hôm nay, trong giòng tâm sự dài dòng, Chúa đã nói với con:

                        Cha thật hết sức ước mong phần rỗi của các linh hồn biết bao! Hỡi thư ký yêu dấu nhất của Cha ơi, con hãy viết đi, Cha muốn trào đổ sự sống thần linh của Cha vào linh hồn nhân loại và thánh hóa họ, chỉ cần họ sẵn lòng chấp nhận ơn của Cha. Các đệ nhất đại tội nhân cũng đạt được tầm mức thánh thiện cao cả, chỉ cần họ tin tưởng vào tình thương của Cha. Từ đáy vực nội tại của hữu thể Cha, tình thương ngập lụt tràn lan đang tuôn xuống trên tất cả những gì Cha đã tạo dựng. Niềm vui của Cha là hoạt động trong linh hồn con người, làm cho nó tràn đầy tình thương và công chính hoá nó. Vương quốc của Cha trên thế gian này là sự sống của Cha nơi linh hồn con người. Con hãy viết đi, thư ký của Cha ơi, Cha chính là linh hướng của các linh hồn, Cha sẽ gián tiếp hướng dẫn họ qua vị linh mục, và dẫn đưa từng người trong họ nên thánh, theo con đường mà chỉ có mình Cha biết mà thôi. (số 1784)