Giáo Hoàng Thương Xót

 • Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Hoàng Thương Xót 2017
 • ĐTC Phanxicô: Tông Thư Lòng Thương Xót và Nỗi Khốn Khổ 11/2016
 • Giáo Lý về Lòng Thương Xót trong Năm Thánh Tình Thương 2016
 • ĐTC Phanxicô - Suy Niệm Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh 25/3/2016
 • ĐTC Phanxicô - Chủ Sự Cử Hành Việc Thống Hối 4/3/2016
 • ĐTC Phanxicô với Khóa Học về Tòa Trong Thứ Sáu 4/3/2016
 • ĐTC Phanxicô: Tác Phẩm "Tên của Thiên Chúa là Tình Thương" 12/1//2016
 • ĐTC Phanxicô: Năm Thánh Tình Thương - Tại sao? 9/12/2015
 • ĐTC Phanxicô Khai Mở Năm Thánh Tình Thương - Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2015
 • ĐTC Phanxicô - Dạo Khúc Ngưỡng Cửa Năm Thánh Tình Thương
 • ĐTC Phanxicô: Hai bài giảng về Lễ Lòng Thương Xót Chúa 11-12/4/2015
 • ĐTC Phanxicô - Huấn Từ BT Hòa Giải và loan báo Năm Thánh 14/3/2015
 • ĐTC Phanxicô - Vị Giáo Hoàng của LTXC và cho LTXC - 2015
 • "Chúng ta đang sống trong thời điểm của tình thương 6/3/2014
 • ĐTC Phanxicô Vị Giáo Hoàng của Lòng Thương Xót Chúa - 2014
 • ĐTC Phanxicô Vị Giáo Hoàng của Lòng Thương Xót Chúa - 2013
 • Một Vị Thiên Chúa Thương Xót để được Xót Thương?
 • Khủng bố giáo dân - tấn công giáo hoàng
 • Nếu Giáo Hội cần phải đổi thay thì...
 • Ly dị tái hôn rước lễ
 • Chống khủng bố Đức Thánh Cha Phanxicô
 • Một Vị Thiên Chúa Biến Dạng Dị Hình
 • Nếu Giáo Hội cần phải đổi thay thì...


  Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

  Chiều hôm nay, Thứ Sáu 17/10/2014, kể như kết thúc sinh hoạt Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Ngoại Lệ III, tuy ngày bế mạc chính thức vào Chúa Nhật 19/10/2014, Ngày Thế Giới Truyền Giáo cũng là ngày tôn phong chân phước cho Đức Thánh Cha Phaolô II, vị giáo hoàng tiếp tục Công Đồng Chung Vatican II, một công đồng được khai mở bởi Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII vào lễ Mẹ Thiên Chúa 11/10/1962, cũng là vị giáo hoàng bắt đầu thực hiện các chuyến tông du ngoài Nước Ý tiên khởi trong lịch sử Giáo Hội, ngay trong thời điểm của công đồng chung thứ 21 này, với chuyến mở màn viếng thăm Thánh Địa (4-6/1/1964), và là vị giáo hoàng thiết lập Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới từ ngày 15/9/1965 (trước khi bế mạc công đồng), 3 năm một lần, theo ước muốn của các nghị phụ công đồng hầu tiếp nối tinh thần đoàn tính của công đồng.

   

  Bởi thế, Công Đồng Chung Vaticanô II bế mạc sau hơn 3 năm vào ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/1965 đã thực sự đưoọc tiếp nối từ đó đến nay với 13 Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ và 3 Ngoại Lệ. Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ đầu tiên từ ngày 29/9 - 29/10/1967, và Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XIV sẽ diễn tiến vào thời khoảng 4 đến 25 tháng 10 năm 2015. Giữa 14 Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ còn có 3 Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Ngoại Lệ: Ngoại Lệ lần I vào thời khoảng 11-28/10/1969 về đề tài "Việc hợp tác giữa Tòa Thánh với Chư Hội Đồng Giám Mục"; Ngoại Lệ lần II vào thời khoảng 24/11-8/12/1985 về đề tài: "Hai Mươi Năm Kỷ Niệm Bế Mạc Công Đồng Chung Vatican II"; và Ngoại Lệ lần III vào thời khoảng 5-19/10/2014 về đề tài "Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh truyền bá phúc âm hóa".

  Riêng về đề tài liên quan đến hôn nhân gia đình, trong 14 Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ và 3 Ngoại Lệ, có tất cả 3 Thượng Nghị bàn đến vấn đề quan trọng và khẩn thiết đặc biệt này. Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ lần V, trong thời khoảng 26/9-25/10/1980, với 216 vị nghị phụ, đã bàn về đề tài: "Gia đình Kitô giáo", và tất cả đã được đúc kết trong Tông Huấn "Familiaris Consortio" do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành ngày 22/12/1981. Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ lần XIV sẽ bàn về đề tài: "Ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong Giáo Hội và thế giới hiện đại", và hy vọng Tông Huấn hậu Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XIV - 2015 sẽ được ban hành vào Lễ Thánh Gia 30/12/2016. 

  Chúng ta vẫn tiếp tục vừa theo dõi vừa cầu nguyện cho cuộc thượng nghị ngoại lệ lần III - 2014 này, căn cứ vào những gì chúng ta đã và đang theo dõi cuộc thượng nghị 2014 qua một số vị nghị phụ đặc biệt. Cho dù chúng ta có quan tâm đến Giáo Hội, đến Thượng Nghị 2014 này, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện theo khuynh hướng bảo thủ hay cấp tiến hoặc trung dung của chúng ta. Tốt nhất chúng ta nên cầu nguyện theo Ý Chúa để bất cứ một quyết định tối hậu nào của Giáo Hội qua Đức Thánh Cha và Hàng Giáo Phẩm nơi Thượng Nghị 2014 và 2015 có trái với ý nghĩ và chủ trương của chúng ta, chúng ta vẫn dễ dàng và sẵn sàng chấp nhận, bởi Thánh Linh luôn hiện diện và hoạt động trong Giáo Hội và qua Giáo Hội là "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8). Vậy chúng ta nên ý thức rằng:

  1- Giáo Hội sẽ không bao giờ thay đổi giáo huấn của mình về vấn đề hôn nhân gia đình, liên quan đến tính chất bất khả phân ly của nó, theo đúng dự án tối cao nguyên thủy của Thiên Chúa (xem Khởi Nguyên 2:23-24), một dự án vĩnh viễn cũng đã được chính Chúa Kitô tái khẳng định trong Phúc Âm (xem Mathêu 19:8-9).

  2- Tuy nhiên, trong thời điểm bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa duy nhân bản và duy thực dụng, không ít con cái của Giáo Hội, nhất là ở thế giới Tây phương văn minh vật chất, đã không thể sống trọn ơn gọi hôn nhân gia đình.

  3- Thành phần này bao gồm hôn nhân đồng tính hay ly dị tái hôn dù sao vẫn là con cái của Giáo Hội, Giáo Hội không thể làm ngơ trước hoàn cảnh của họ, thậm chí không được loại trừ họ chỉ vì cuộc đời tội lỗi và gương mù của họ.

  4- Trái lại, như Chúa Kitô "đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì hư hoại" (Luca 19:10), tìm kiếm từng con chiên lạc (xem Luca 15:4-5), Giáo Hội cũng cần phải tìm cách cứu giúp họ và cứu chữa họ một cách hiệu nghiệm nào đó.

  5- Giáo Hội có tỏ ra thông cảm và hết mình giúp đáp thành phần Kitô hữu Công giáo đang bị sa lầy để nhờ đó có thể mang họ về với Chúa thì không phải là Giáo Hội chấp nhận chủ trương hôn nhân đồng tính hay ly dị tái hôn.

  6- Thật ra chính bản thân của những người anh chị em sống hôn nhân bất chính đã tách mình ra khỏi Giáo Hội, chứ không phải Giáo Hội muốn tách họ ra, ở chỗ, một khi họ muốn xưng tội và rước lễ họ cần phải dứt khoát từ bỏ tội lỗi họ đang phạm và dịp tội họ đang sống là những gì đối với họ không thể làm hay chưa thể làm.

  7- Các hành động sai trái và tội lỗi của những người anh chị em phản nghịch với giới răn của Thiên Chúa này vẫn là những gì bất khả chấp, cần phải từ bỏ và hoán cải, nhưng con người phạm nhân vẫn đáng thương và cần cứu chữa.

  8- Chính Chúa Kitô là hiện thân đích thực và sống động của Lòng Thương Xót Chúa, dù đã cứu người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình cho khỏi bị ném đá chết về phần xác của chị, nhưng cuối cùng và trên hết là để cứu phần hồn của chị, khi nhỏ nhẹ căn dặn chị rằng: "Chị hãy về. Từ nay hãy tránh đừng phạm tội ấy nữa" (Gioan 8:11).

  9- Thực tế cho thấy, nếu còn lương tâm chân chính, thì tận đáy lòng của những người anh chị em chẳng may vì yếu đuối bị rơi vào hoàn cảnh không được xưng tội rước lễ vẫn cảm thấy áy náy, bất an, bất hạnh, nhưng vẫn không làm sao tự mình có thể thoát được những ngang trái ràng buộc cho dù thật lòng rất muốn từ bỏ và trở về với Chúa.

  10- Đó là lý do Giáo Hội cần phải cứu xét từng trường hợp để cứu giúp những ai thật lòng thống hối ăn năn và hết lòng muốn trở về với Chúa nhưng chưa thể được vì một lý do chính đáng nào đó. 

  Sau đây là câu chuyện thật sự có thể phần nào giúp vào việc nắm bắt được chiều hướng của Giáo Hội nếu có một thay đổi nào đó cần thiết thích nghi về qui lệ nhưng vẫn trung thành với chân lý đức tin và giáo huấn truyền thống.

   

  11- Tôi là chứng nhân của một trường hợp xẩy ra cách đây gần 3 năm. Hôm ấy vào ngày Thứ Sáu, 30/9/2011, một chị từ Virginia sang California và ghé đến tham dự tĩnh tâm về Lòng Thương Xót Chúa do tôi đại diện Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương tổ chức đặc biệt cho nhóm gần 20 người của chị từ miền Tây Bắc Hoa Kỳ (TGP Philadelphia PA và GP Arlington VA). Chị đã cho tôi biết ngay sau khi vừa bước vào hội trường, nơi trưng bày các bức phông vải lớn về Lòng Thương Xót Chúa, trong đó có tấm Kinh Nguyện Xin Chiếm Đoạt Con tôi bất ngờ mang treo ở dưới cuối hội trường cho riêng cuộc tĩnh tâm ngoại lệ này, đó là chị đã được đánh động bởi bản kinh ấy, đến độ chị đã cảm thấy một sức biến đổi gì xẩy ra trong con người của chị và chị đã đến xin tôi bản kinh này. 

   

  12- Thế rồi, vào Thứ Bảy ngày 1/10/2011, trong Thánh Lễ Bế Mạc, sau khi chị tuyên hứa làm Tông Đồ Chúa Tình Thương sau 2 ngày tĩnh tâm học hỏi và cảm thấy được Chúa tác động, chị đã xưng tội nhưng cha giải tội không giải cho chị, thế mà chị vẫn lên rước lễ, không phải để nuốt Chúa Giêsu Thánh Thể vào trong tâm hồn đang mang trọng tội của chị, chưa được bí tích hòa giải thứ tha dù chị muốn xưng và hết sức muốn rước lấy Chúa, song chỉ muốn hôn Chúa Giêsu Thánh Thể một cái nơi lòng bàn tay của mình nhận lấy Thánh Thể rồi trả lại ngay cho vị thừa tác viên Thánh Thể chủ tế đang cho rước lễ bấy giờ, vị chủ tế cũng chính là vị linh mục không giải tội cho chị nhưng chưa hề thấy mặt gì lúc chị xưng tội.

   

  13- Tôi không ngờ chị có ý nghĩ đột xuất bất thường và táo bạo như thế, bởi vì, như chị nói với tôi sau đó, là chị bắt chước những gì chị đã nghe tôi chia sẻ tĩnh tâm rằng tôi thường rước lễ bằng miệng ngày thường như một trẻ nhỏ cần được đút cho ăn, nhưng lại rước lễ bằng tay vào Chúa Nhật và các Lễ đặc biệt để nhờ đó được hôn Chúa trước khi rước Chúa vào lòng. Không biết có phải nhờ Cái Hôn Thánh Thể đầy khát khao mà bấy giờ chị không được rước lấy đó, cho dù chị thật sự khao khát Thánh Thể và hết lòng thống hối ăn năn muốn được tha thứ bởi bí tích giải tội, đúng một tháng sau đó, vào ngày Lễ Các Thánh 1/11/2011, chị đã dứt khoát ra khỏi cái "sào huyệt" tội lỗi chị đã sống với một người chồng ngoại quốc triệu phú nhưng không chịu cùng chị vào nhà thờ để được hợp thức hóa trước mặt Chúa và Giáo Hội dù chị đã xin anh ta nhiều lần?

   

  14- Cho tới nay đã gần 3 năm, chị đã sống ra sao? Năm đầu tiên, 2012, thời gian gần một năm trường chị đã phải trải qua những lần cám dỗ muốn trở về để ăn lại củ hành củ tỏi của một Ai Cập nô lệ đọa đầy xưa kia. Nhất là khi chị biết được người bạn Việt Nam của chị đã mau chóng chiếm mất chỗ làm vợ của chị trong ngôi nhà chị đã được anh chồng mua cho và chị cũng đã bỏ lại tất cả những gì quí hóa do chị xây dựng ở ngôi nhà ấy trong thời gian dài sống với người chồng bất hợp pháp trước mặt Chúa ấy. Chưa hết, chước cám dỗ kinh khủng nhất và rung rợn nhất đó là chị cứ tiếp tục liên lỉ cảm thấy vì chị bỏ đi như thế mà chị đã không bác ái chịu đựng đủ để nhờ đó có thể cứu cả anh chồng này nữa. Chị cảm thấy chị đã không chịu khó vác thánh giá Chúa gửi cho đến cùng. Bởi thế, chị cứ áy náy hối hận làm sao ấy.

   

  15- Tôi tiếp tục hỗ trợ chị chẳng những bằng lời cầu nguyện và bằng cả ngôn từ, thậm chí khuyên chị dứt khoát đừng liên lạc gì với anh ta nữa, cho dù qua điện thoại, email, bưu điện hay text là những gì anh chàng vẫn tiếp tục sử dụng để liên lạc với chị. Chị cho biết chị vẫn cảm thấy xao xuyến khi nghĩ đến anh ta, và cảm thấy bần thần khi thấy bóng anh ta. Thế mà, sau gần một năm trường tiếp tục cương quyết gắn bó với Chúa, nhất là bằng việc hiệp lễ mỗi ngày, cho đến nay, chị đã hoàn toàn sống bằng yên trong Chúa và luôn cảm tạ ngợi khen Lòng Thương Xót Chúa đã giải thoát chị một cách xuất thần, như thể Ngài đã mang chị đi hoàn toàn trong hôn mê, bằng không, theo bản chất tự nhiên vốn yếu đuối của một người đàn bà mềm lòng và dễ nghe dụ ngọt, lại rất cần nương tựa và chiều chuộng, chị không thể nào chẳng những "Xuất Ai Cập" một cách dứt khoát mãnh liệt mà còn bền bỉ vượt sa mạc thử thách đức tin sau đó như vậy, để giờ đây, cho dù cô đơn một mình ở một chung cư tạm dung đủ sống, không sang trọng và xa hoa như xưa, chị vẫn cảm thấy mình đang được ở trong một miền Đất Hứa, nơi chị no hưởng sữa ân sủng và mật tình thương của Lòng thương Xót Chúa!   Kinh Cầu Cho Gia Đình

  của Đức Gioan Phaolô II

   cho Cuộc Gặp Gỡ Thế Giới Các Gia Đình lần III25-26/1/2003 ở Manilla Phi Luật Tân 

   


  Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Đấng mà mọi gia đình trên trời dưới đất có được tên gọi.

   

  Lạy Cha, Cha là Tình Yêu và là Sự Sống./ Qua Con của Cha là Đức Giêsu Kitô được hạ sinh bởi một người nữ,/ Và nhờ Thánh Thần là suối nguồn đức ái thần linh,/ Xin ban cho hết mọi gia đình trên trái đất này/ được trở thành Đền thờ của sự sống và yêu thương/ Cho từng thế hệ kế tiếp.

   

  Xin Cha ban ơn hướng dẫn tâm tưởng và hành động/ Của những người chồng người vợ/ Vì thiện ích của gia đình họ cũng như cho tất cả mọi gia đình trên thế giới này.

   

  Xin ban cho giới trẻ được tìm thấy trong gia đình/ Nơi nương tựa vững chắc cho phẩm vị con người của họ/ Cũng như cho việc họ tăng trưởng trong chân lý và yêu thương.

   

  Xin ban cho tình yêu,/ Được ơn bí tích hôn phối kiên cường/ Trở nên mãnh liệt hơn tất cả mọi yếu hèn và thử thách/ Mà gia đình của chúng con đôi khi phải trải qua.

   

  Nhờ việc chuyển cầu của Thánh Gia Nazarét,/ Xin ban cho Giáo Hội được thành đạt trong việc thi hành/ Sứ vụ toàn cầu của mình nơi gia đình/ Và qua gia đình.

   

  Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con,/ Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống/ Muôn thuở muôn đời./ Amen


  Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ mạng điện toán toàn cầu của Tòa Thánh

  http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20020412_iv-meeting-families-manila_en.html#XII.


  Nếu được xin các gia đình cùng hiệp nguyện bằng Kinh Cầu Thánh Gia

   

  Kinh Cầu Thánh Gia

   

   

  Xướng:

  Đến thời gian viên trọn, Thiên Chúa đã sai Con Mình được hạ sinh bởi một người nữ

  Họa:    

  Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng

   

  X:         Và Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta

  H:        Chúng con nguyện Nước Cha trị đến

   

  X:         Tình Yêu của Thiên Chúa được tuôn đổ vào lòng chung ta nhờ Thánh Thần Ngài ban cho chúng ta

  H:        Chúng con nguyện Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời

   

  X:         Thánh Gia là gia đình của người Cha công chính, của người Mẹ đồng trinh và của người Con Chúa Trời.

  H:        Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày là làm trọn ý Cha trong hết mọi sự như Thánh Gia

   

  X:         Thánh Giuse là người đầy tớ trung thành và khôn ngoan đã được Cha đặt lên trông coi Thánh Gia

  H:        Xin cho chúng con biết đến không phải để được phục vụ mà là để phục vụ như Chúa Kitô

  X:         Thánh Giuse đã đính hôn với Trinh Nữ Maria ở Nazarét

  H:        Xin cho chúng con luôn ý thức và đừng bao giờ quên rằng hôn nhân là do Thiên Chúa và là việc của Thiên Chúa làm nơi vợ chồng chúng con.

   

  X:         Thánh Giuse thấy người bạn đời của mình có thai thì định tâm bỏ người cách kín đáo

  H:        Xin cho vợ chồng chúng con đừng bao giờ tự động phân ly những gì Chúa đã nối kết chúng con bằng Bí Tích Hôn Phối

   

  X:         Thánh Giuse nghe theo lời thiên thần báo mộng và đã đón người bạn đời của mình về chung sống

  H:        Xin cho vợ chồng chúng con biết chấp nhận và sống với nhau như người Chúa cho ở với chúng con

   

  X:         Thánh Giuse đã dẫn người bạn đời của mình về Belem là quê quán của mình để làm sổ đinh theo lệnh của Hoàng Đế Rôma

  H:        Xin cho vợ chồng chúng con đã lìa bỏ cha mẹ an hem ruột thịt của mình để lấy nhau được thực sự trở nên một thân thể

   

  X:         Thánh Giuse đã đặt tên Giêsu cho Con Trẻ bởi người bạn đời của mình sinh ra

  H:        Xin cho vợ chồng chúng con luôn ý thức rằng con cái là do Chúa ban và thuộc về Chúa hơn là của chúng con

   

  X:         Thánh Giuse được thiên thần báo mộng đã đem Con Trẻ và Mẹ của Người trốn sang Ai Cập cho Con Trẻ khỏi bị Quận Vương Hêrôđê sát hại.

  H:        Xin cho vợ chồng chúng con biết kính mến Chúa trong con cái của chúng con

   

  X:         Thánh Giuse cũng nghe thiên thần báo mộng để đem Con Trẻ và Mẹ Người trở về quê hương, và đến cư ngụ tại Nazarét

  H:        Xin cho vợ chồng chúng con biết yêu thương con cái trong Chúa

   

  X:         Trinh Nữ Maria đã đính hôn với một người công chính tên là Giuse mà vẫn thưa với sứ thần rằng “tôi không hề biết đến nam nhân”

  H:        Xin cho vợ chồng chúng con biết yêu thương kính trọng nhau như là người của Chúa cho ở với chúng con, chứ không phải một vật thuộc về mình được tùy nghi sử dụng

   

  X:         Trinh Nữ Maria là nữ tỳ của Thiên Chúa đã xin vâng như lời sứ thần truyền tin cho Người về Lời Nhập Thể

  H:        Xin cho vợ chồng con cái chúng con biết thánh hóa gia đình mình, bằng việc nhận biết ơn gọi của mình cũng như của nhau theo ý Chúa muốn

   

  X:         Trinh Nữ Maria được Thánh Thần bao phủ, và bởi quyền năng Đấng Tối Cao đã thụ thai và hạ sinh Con Thiên Chúa

  H:        Xin cho vợ chồng chúng con biết làm việc vợ chồng như làm việc của Chúa và cho Chúa, hơn là một việc làm thuần sinh lý theo nhu cầu đòi hỏi của dục tính

   

  X:         Mẹ Maria cưu mang Thai Nhi Giêsu đến thăm mẹ con của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả

  H:        Xin cho con cái chúng con biết yêu thương gắn bó với nhau như phần thể thuộc về cùng mộït thân thể

   

  X:         Mẹ Maria cùng với Thánh Giuse hiện diện bên máng cỏ của Hài Nhi Giêsu, trước sự chứng kiến của nhóm mục đồng tìm đến với Đấng Cứu Tinh theo tin báo của thiên thần

  H:        Xin cho gia đình chúng con biết hiệp nhất nên một, để có thể làm chứng cho Tin Mừng Nhập Thể, cho việc Thiên Chúa xe duyên với nhân loại và ở cùng nhân loại, qua cửa ngõ gia đình

   

  X:         Mẹ Maria ở bên Hài Nhi Giêsu khi Ba Vua từ Phương Đông theo ngôi sao lạ đến bái thờ Người là Vua Do Thái mới sinh

  H:        Xin cho gia đình chúng con trở thành nơi Thiên Chúa tỏ mình ra, để thế gian nhận biết Ngài mà được sự sống đời đời

   

  X:         Mẹ Maria cùng với Thánh Giuse dâng hài Nhi Giêsu là con trai đầu lòng của mình lên Thiên Chúa theo luật Moisen

  H:        Xin cho vợ chồng chúng con biết trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài là chính con cái mang hình ảnh Thiên Chúa của chúng con

   

  X:         Mẹ Maria cùng với Thánh Giuse tìm thấy Thiếu Nhi Giêsu trong Đền Thờ Gia-Liêm sau 3 ngày các vị lạc mất Người

  H:        Xin cho vợ chồng chúng con biết giáo dục con cái của chúng con nên mọi sự như Chúa muốn, chứ không phải theo ý của chúng con

   

  X:         Trẻ Thánh Giêsu là Con Một của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương thế gian đã ban Người Con Duy Nhất của Ngài

  H:        Xin cho con cái chúng con biết lấy làm vinh dự nhất trên đời này là được làm con cái của Cha trên trời qua Bí Tích Rửa Tội

   

  X:         Trẻ Thánh Giêsu là Con Đấng Tối Cao đã nhập thể trong cung lòng trinh nguyên vẹn toàn của Mẹ Maria

  H:        Xin cho con cái chúng con biết Nhờ Mẹ Maria để đến với Thiên Chúa, như Người Anh Cả Giêsu đã nhờ Mẹ để đến với loài người chúng con vậy

   

  X:         Trẻ Thánh Giêsu là Đấng Thiên Sai và là Chúa, một Con Trẻ được bọc trong khăn và nằm trong máng cỏ

  H:        Xin cho con cái chúng con biết sự hiện diện thần linh của Chúa trong gia đình là nơi Chúa ẩn ngự, và qua cha mẹ là nơi Chúa làm việc cho thành phần con cái chúng con

   

  X:         Trẻ Thánh Giêsu là Emmanuel, là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

  H:        Xin cho con cái chúng con biết hết lòng yêu thương anh chị em trong gia đình của mình, để nhờ đó chúng con có thể chân thành yêu thương đồng loại cũng là anh em cùng một Cha trên trời với chúng con

   

  X:         Trẻ Thánh Giêsu là giòng dõi vương gia Đavít, với ngai tòa của Người sẽ muôn đời bền vững và vương quốc của Người sẽ vô cùng bất tận

  H:        Xin cho con cái chúng con biết tìm Nước Chúa và đức công chính của Người trước hết mọi sự.

   

  X:         Trẻ Thánh Giêsu là con bác thợ mộc Nazarét và Mẹ Người là Maria

  H:        Xin cho con cái chúng con biết hết lòng kính mến và tín phục cha mẹ mình, như ngững người được Chúa dùng để hạ sinh và dưỡng dục chúng trở nên con cái Chúa

   

  X:         Trẻ Thánh Giêsu là cớ vấp phạm cũng như là nguyên do chỗi dậy cho nhiều người trong dân Yến Duyên

  H:        Xin cho con cái chúng con, những đứa hư hỏng cũng như tốt lành, biết lợi dụng mọi sự Chúa ban, kể cả tội lỗi của chúng, để nhận biết Chúa là Đấng Cứu Độ của chúng

   

  X:         Trẻ Thánh Giêsu lớn lên, khỏe mạnh, đầy khôn ngoan và ơn nghĩa Thiên Chúa

  H:        Xin cho con cái chúng con, những đứa con tốt lành, được trở nên con Cha yêu dấu, đẹp lòng Cha mọi đàng, như Giêsu Con Cha

   

  X:         Trẻ Thánh Giêsu không cho cha mẹ của mình biết Người phải ở lại nhà Cha của Người    

  H:        Xin cho con cái chúng con, những đứa con hoang đàng, đang phung phá gia tài Thánh Sủng Chúa ban qua Phép Rửa, bằng đời sống buông tuồng của chúng, mau trở về cùng Chúa là Người Cha chậm bất bình và hết sức khoan dung

   

  X:         Trẻ Thánh Giêsu theo cha mẹ mình về Nazarét và vâng phục các ngài

  H:        Xin cho con cái chúng con biết chỉ vì Chúa mà vâng lời cha mẹ, dù các ngài có bất toàn, không được như chúng mong ước. 
   

  X:         Trẻ Thánh Giêsu càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và ân nghĩa trước nhan Thiên Chúa và trước mắt thế nhân

  H:        Xin cho con cái chúng con được trưởng thành và thành nhân trong ơn nghĩa Chúa, cho đến khi chúng đạt đến tầm vóc toàn vẹn của Chúa Giêsu, Người Anh Cả của đàn em đông đúc

   

  X:         Sáng Danh Đức Chúa Cha là nguồn mọi tình phụ tử trên trời dưới đất

  H:        Xin tha nợ chúng con là những con người đã được nên theo hình ảnh Cha trong yêu thương và hiệp thông, song chúng con đã không sống trọn ơn gọi hôn nhân gia đình của mình, để gia đình chúng con trở thành một cung thánh yêu thương và sự sống

   

  X:         Sánh Danh Đức Chúa Con đã tự hiến cho Nhiệm Thể của Người là Giáo Hội được thánh hóa trong chân lý và được nên một như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha

  H:        Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ là chỉ biết yêu sự sống của mình và giữ sự sống của mình, hơn là sống cho nhau và chết cho nhau

   

  X:         Sánh Danh Đức Chúa Thánh Thần là Tình Yêu đã tuôn đổ vào lòng chúng con để chúng con có thể kêu lên Abba, lạy Cha

  H:        Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ là không yêu thương

   

  X:         Giêsu, Maria, Giuse, Thánh Gia tuyệt hảo

  H:        Xin hãy thánh hóa gia đình nhỏ bé chúng con.

   

  Gợi ý: Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL.