DVD Thương Xót


Các DVD nội bộ ở Youtube dưới đây từ TĐCTT Bich Tran
 • Khóa LTXC XXV ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona CA 14-16/7/2017

 • Lm Nguyễn Uy Sỹ - Ơn Cứu Độ Vô Cùng Cao Quý
  Cải Thien Dời Sống Lm P N Tuấn

 • Khóa TĐCTT VIII ở Mater Dolorosa TGP LA 30/6 - 2/7/2017

 • Lm Ngô Chữ SJ - Ơn Cứu Dộ vô cùng Quan Trong Phần 1
  Lm Ngô Chữ S J - Phần Rỗi Vô Cùng Quan Trọng.
  Bí Mật Fatima P1 - YouTube
  Bí Mật Fatima Phần 2
  Thánh GH Gioan Phaolo II GHTX

 • Khóa LTXC XXIII ở Houston TX 29-30/4/2017
 • TĐCTT Tham Dự và Cử Hành LTXC trong Đại Hội Suy Tôn LTXC Kỳ 17 ở Long Beach CA 23/4/2017
 • TĐCTT Tĩnh Tâm Thứ Bảy 22/4/2017 dọn mừng Lễ LTXC CN 23/4/2017
 • TĐTX Tiền Hô Maria - Thời Điểm Thương Xót
 • Khóa LTXC XX ở Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô Giáo Phận Orange 16-17/7/2016

 • Tín Thác Vào Tình Yêu Thiên Chúa
  Lm TrươngThinh Đat CMC
  Tình Yêu Cách Mạng Lm Phạm-Ngọc-Tuấn
  Bài chia sẻ LM Ng Đ Anh Nhuệ
  Thánh Linh Thẩm Cung Thương Xót A, Cao Tấn Tĩnh

 • Khóa LTXC XV ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona CA 24-26/7/2015

 • Lm Anton Phạm Sỹ Hanh, O. Cist. - TC làm mọi sự cho lợi ích của những ai tin vào Ngài
  TC Yêu Thương Chúng ta Trước - Lm Nguyễn Tấn Long
  người Cha Nhân Hậu - A.Cao Tấn Tĩnh
  Sứ Điệp Lòng TXC - A. Cao Tấn Tĩnh
  Thánh Nữ Faustina Sứ Diệp LTXC - A Cao Tấn Tĩnh

  TĐCTT Tinh Tâm 12- 7- 2014

  TTLTXC 2013

 • Giới thiệu Bộ DVD nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
 • Hãy Đến Với Cha VI
 • - 2013
  Đề Tài 1: Tín Thác Vào Chúa Khi Chống Trả Cám Dỗ
  Đề tài 2: Tín Thác Vào Chúa Khi Thống Hối Tội Lỗi
  Đề tài 3: Tín Thác Vào Chúa Khi Quằn Quại Khổ Đau
  Hội Thảo Nhóm Đề tài 1,2,&3
  Đề tài 4: Tín Thác Vào Chúa Khi Khẩn Thiết Nguyện Cầu
  Đề tài 5: Tín Thác Vào Chúa Khi Hưởng Phúc Ngay Lành
  Tín Thác Vào Chúa/Phần Hội Thảo Đề Tài 4&5
  Đề tài 6: Tín Thác Nơi Chúa Như Mẹ Maria
  Tín Thác Nơi Chúa Như Mẹ Maria/Phần Chia Sẻ
 • Tinh Tâm Năm Đức Tin Oct 13 - 2012

 • Hãy Học Cùng Cha VII

 • Đề Tài 1: Lòng Thương Xót Chúa-Thời Điểm
  Đề Tài 2: Lòng Thương Xót Chúa-Cứu Độ
  Đề Tài 3: Sứ Điệp-Lòng Thương Xót Chúa
  Đề tài 4: Sứ Giả Faustina Ngôn Sứ Gioan Phaolo II
  Đề Tài 5: Tông Đồ Lòng Thương Xót