Cảm Nghiệm Thương Xót

 • Về Tu Đức
  1. Đâu là biên giới giữa công bình và thương xót?
   Ba giờ chiều - Thời điểm kinh thiên động địa hằng ngày
   Của độc giải độc"
   “Một túp lêu tranh hai trái tim vàng”
   "Thấy người mà nghĩ đến thân"
   Sống Lòng Thương Xót Chúa - Giữ Miệng Lưỡi đừng nói xấu
   Thành phần phạm nhân cần cầu nguyện hơn thành phần nạn nhân của họ
 • Về Phần Rỗi
  1. Nếu chúng ta tin có đời sau thì chúng ta đang tìm kiếm những gì ở đời này?
   Chúa có thương ma qủi và các linh hồn trong hỏa ngục hay chăng?
   Làm sao có thể hiệu nghiệm cứu được các linh hồn?
   Sao Trời Cát Biển trong Lòng Thương Xót Chúa Vô Biên
   Các Linh Hồn hư đi nhiều hay ít?
   Nếu Kitô hữu chúng ta không quan tâm đến phần rỗi của anh chị em mình thì đừng hòng được cứu rỗi ..
   Dung Nhan của Tình Thương
   Nếu trần thế có ma ắt thiên đàng có qủi
   Luyện ngục có thời gian hay chăng?
   Biên giới tội phúc
   Mầu Nhiệm Gian Ác
 • Về Tuần Thánh
  1. Máu và Nước chảy ra
   Bản Án Giêsu - Chân Dung Thương Xót
   Thứ Sáu Tuần Thánh
   Số phận của người môn đệ phản bội
   Tông đồ Phêrô chối Thày vì muốn theo Thày
   Mai Đệ Liên có phải là...
   Chúa Kitô - Diễn Tiến Cuộc Khổ Nạn
 • Về Homeless
  1. Niềm Vui Phúc Âm - Chia Sẻ Cảm Nghiệm
   Một Thiên Chúa Nhập Thể homeless
   Một Chúa Kitô homeless giữa thế giới văn minh...
   "Những người anh chị em hèn mọn nhất của Ta"
   Homeless - Lý tưởng sống thánh của thành phần Kitô hữu môn đệ đích thực của Chúa Kitô