CD Thương Xót

 • 1- LTXC - Niềm Hy Vọng Cuối Cùng (2011) Năm ĐTC GPII được phong Á Thánh, một giáo triều được mở màn bằng lời kêu gọi: "Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô"
 • 2- Hôn Nhân Gia Đình Sống LTXC (2012) Năm Hội Ngộ Thế Giới Các Gia Đình VII
 • 3- Giêsu ơi con tin nơi Chúa (2013) Năm Đức Tin của Giáo Hội
 • 4- Chúa Giêsu động lòng thương (2014) Tiếp tục chủ đề 2013: tại sao tin vào Chúa Giêsu - vì Người động lòng thương, năm ĐTC GPII được phong hiển thánh
 • 5- Trọn lành như Cha là Đấng Thương Xót (2015)Năm Đời Thánh Hiến của Giáo Hội, về Chúa Cha
 • 6- Thánh Linh - Thâm Cung của LTXC (2016) về Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba tiếp năm Chúa Con (2014) và Chúa Cha (2015)
 • 7- Fatima Lòng Thương Xót Chúa (2017) về Mẹ Maria, kỷ niệm 100 năm Biến Cố Thánh Mẫu Fatima
 • 8- "Máu và Nước chảy ra" (2018) về Đạo Binh Thương Xót, Mừng Kỷ Niệm 30 Hiển Thánh của 117 Vị TĐVN (19/6/1988)
 • 9- "Trái Tim - Gươm Sắc Đâm Thâu" về Bí Mật Thương Xót Fatima, kỷ niệm 70 năm (1939-2019) Giáo quyền Fatima chính thức hóa 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, và kỷ niệm 35 năm (1984-2019) Nước Nga được Thánh Giáo Hoàng GP II hiến dâng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria
 • 10- "Này là Người" về Sứ Điệp Thương Xót Fatima, kỷ niệm 340 năm (1670 - 2020) Lễ Thánh Tâm Chúa được cử hành lần đầu tiên ở Pháp quốc, và kỷ niệm 20 năm (2000 - 2020) Lễ LTXC được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thiết lập.

 •